Copy SMS

 • Alina
  2011-07-20 13:55:26
  (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ......Ես Իմ մամաին շաաաաաաաաաաատ եմ սիրոոոոում
 • LILI757
  2011-07-20 13:58:12
  ես սիրում եմ քեզ մաաամ (ուռա) (ուռա) (լավ) (լավ) (պարել) (պարել) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :)
 • սոնա
  2011-07-20 14:27:36
  .... :P :P :P :P
 • Քնարիկ
  2011-07-20 19:49:03
  Մամ ջան դու հրաշք էս ես քեզ պաշտում եմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • sweet L
  2011-07-21 10:32:17