Copy SMS

Կարելի է արդյոք

Կարելի է արդյոք -
Ամեն ինչ կարելի է անել, բայց ամեն ինչ չի կարելի ասել: :vochvoch:
Կան մեռածներ որոնց պետք է սպանել:
Անհնար է սարը տեսնել երբ կանգնած ես նրա կողքին
Մի կաթիլ ջուրն ունի ջրի բոլոր հատկությունները,բայց մի կաթիլ ջրում փոթորիկ չի լինի:
Չի կարելի պարտք վերցնել եթե չգիտես կարող ես արդյոք այն ետ տալ:
Չի կարելի հիանալ մարդով, չհավատալով նրան:
Ամեն բանում պետք է հետև 3 սկզբունքների ճշմարտությանը, ազնվությանը օգտակարությանը:
Մի քիչ գիտենալու համար հարկավոր է շատ սովորել:
Պետք է լինել թեթև ինչպես թռչուն այլ ոչ թե ինչպես փետուր:
Սեփական կատակի վրա չի կարելի ծիծաղել:
23

11

1986

 • Knarik
  2011-08-03 17:44:26
  Ամեն բանում պետք է հետև 3 սկզբունքների ճշմարտությանը, ազնվությանը օգտակարությանը: (լավ) (բռավո)
  • Suzanna
   2011-08-03 17:44:50
   (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Ներաձուրի
  2011-08-03 17:46:43
  Սեփական կատակի վրա չի կարելի ծիծաղել: (բռավո) (բռավո)
 • Արամ Միլանիստա
  2011-08-03 18:08:28
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • mariam-1996-12
  2011-08-03 18:16:30
  (բռավո) (լավ)
 • eliz
  2011-08-03 19:36:35
  Մի քիչ գիտենալու համար հարկավոր է շատ սովորել: (բռավո) O:)
 • meline_avetisyan
  2011-08-03 19:46:44
  ես բոլորին էլ հետևում եմ O:) մանավանդ վերջինին O:)
 • Susanna
  2011-08-03 22:32:55
  Շատ լավն էին Սուզ ջան......ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Haykanush
  2011-08-04 08:44:45
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-08-04 11:29:34
  Պետք է լինել թեթև ինչպես թռչուն այլ ոչ թե ինչպես փետուր: (լավ) (լավ) (լավ) լավն էր
  • Suzanna
   2011-08-04 11:33:01
   Մերսի Արամ ջան