Copy SMS

 • sweet L
  2011-08-04 22:09:37
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) լավն էր ]:) ]:) ]:)
 • Susanna
  2011-08-04 22:17:58
  Ափսոս բոյիդ թելիկ մելիկ Ափսոս էն ծով աչքերիդ......... (ժպիտ) (ժպիտ) Շատ լավն էր ճուտո ջան :D :D :D :D :D :D :D
  • Meliko0008
   2011-08-04 22:19:05
   խաաայ լյավիկն էրրրր :D :D
   • Susanna
    2011-08-04 22:21:40
    Մել ջան ինձ ես պատասխանել????? ինչն էր լյավիկը? :)
   • Meliko0008
    2011-08-04 22:29:29
    համ քեզ Սուսս համ էլ Մանեին (ժպիտ)
   • Susanna
    2011-08-04 22:32:43
    :D :D :D :D :D :D Հաաաաաաաաաաաա երևի Թումանյանի " Անուշ " -ի համար ես ասում??????????????????? ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • SMBAT
  2011-08-04 22:32:01
  ՄԱԱԱԱԱԱԱՆ ՍՊԱՆԵՑ ՈՏԱՆԱՎՈՐԻ ՀԵՏ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Armine
  2011-08-04 22:37:01
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ինչ լավն էր
 • music An
  2011-08-04 22:53:13
  Ափսոս, Անուշ, սարի ծաղիկ, Ափսոս իգիթ քո յարին եթե կան այս տողերը ուրեմն մոտակայքում հաստատ Մանեն կա.. :) :)
 • ANUSHKA
  2011-08-04 22:55:09
  ՎԱՅՅՅ ՄԱՆԵ ՄԱՆԵԵ .. ԴՈՒ ՎԵՋՆ ԵՍՍ .. ՃՈՒՏՈՈՈ :D :D :D :D
 • Ալեքս 3 Մ
  2011-08-04 23:02:41
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ՄԱեն Մանե անուշ սարի ծաղիկ ջան (ուրախ) (ուրախ) ես իրան արդեն անուշ սարի ծաղիկ եմ ասում (ուրախ)
 • Lyov
  2011-08-05 00:03:16
  մեխկ էր խեղճը ,, բում բում չակա չակա արեց,,, :D :D :D :D
 • ani12
  2011-08-05 09:22:14
  ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Knarik
  2011-08-05 09:32:28
  Մաաան վերջն էր :D :D էն տողերի մասին էլ չասեմ ]:) ]:)
 • Ծովինար
  2011-08-05 11:52:44
  Տենանք ոնց ես բաժանվելուուուուու ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • meline_avetisyan
  2011-08-05 15:05:22
  վերջը սպանեեեեեեեեեեեեեեեց :D :D :D :D
 • ՕԼԱՀԱ
  2011-08-05 15:27:40
  ՎԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՐՋՆ ԷՐ (ուրախ) :D
 • Manen
  2011-08-05 22:16:05
  դե գիտեք երեխեք ջան,,,, (խփո) (խփո) (խփո) (ուռա) (ուռա) (ուռա) :)
 • Ti Hanna
  2011-08-06 13:18:42
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • armine555
  2011-08-13 19:30:16
  փխաաաաաաայյյյյյյ լավնաաաաաաաաաաա շատտտտտտտտտտտ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D