Copy SMS

 • Arsen
  2010-07-16 14:40:32
  լավնեին (ուրախ) ]:) (ուրախ) վերջինը դզեց!
 • Arpi
  2010-07-16 14:43:33
  Իսկ ինձ առաջինը... ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Arsen
  2010-07-16 14:46:45
  ծրագրավորողների հետ ես սկի չունեմ (ախ) (ախ)
 • tinga
  2010-07-16 14:47:25
  Արփ ջան չլինի վառ օրինակ ունես..... ]:) ]:) ]:)
 • Arpi
  2010-07-16 14:51:17
  ]:) ]:) ]:)
 • narek
  2010-07-16 23:58:16
  Ծրագրավորողներին բան չասեք!!! Իրանց տեղից բախտը պատժել ա տենց մասնագիտություն տալով (խփո)
 • tinga
  2010-07-17 09:58:51
  Չէ Նարեկ ջան,ով բան ասեց....Փառք ու պատիվ բոլոր մեզ ծանոթ ծրագրավորողներին: (պաղպաղակ) (ուրախ)P.S. նկարդ վերջնա,դզեեելա (խփո) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • narek
  2010-07-17 10:22:02
  Ուրախ նկար ա չէ?)))
 • tinga
  2010-07-17 10:29:38
  Հաաա շաատ ու ի դեպ ամենաօրիգինալը..... (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Sid
  2010-07-17 10:32:10
  Բոմբ եռ վերջինը....................... (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Anulik
  2011-08-09 14:10:40
  շատն լավն էր ապրես ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • sira
  2011-08-09 14:11:06
  ուզում էի ասել ,թե որ մեկնա ամենից լավը ,բայց չեմ կողմորոշվում,ուրեմն բոլորն էլ հաջողված են (ուրախ)
 • Knarik
  2011-08-09 14:17:25
  վերջինրրր ]:) ]:) ]:) :D :D
 • M...
  2011-08-09 14:20:52
  TING ՋԱՆ ՇԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՇԱՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ԼԱՎ ՊՈՍՏ ԷՐ ԱՊՐԵՍ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ՇԱԱԱԱԱԱԱԱՏ ՄԵԿ ԷԼ ՔԵԶ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՏԵՐԻ ՔՈՄԵՆԹՆԵՐՈՒՄ ՄԵՌԱՆՔ ՁԵՆ ՏԱԼՈՎ ԲԱՅՑ ՉԿԱՍ ՈՒ ՉԿԱՍ
 • SMBAT
  2011-08-09 14:32:49
  ԼԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱՎՆ ԷԷԷԷԷԷԷԷԷՐՐՐՐՐՐՐ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • 4frms
  2011-08-09 14:41:58
  ))))))շշաատ լավն էին դդդ
 • ArmenSPN
  2011-08-09 14:43:07
  առաջինն ու վերջինը ամենալավն էին !!! (լավ) ]:)
 • Suzanna
  2011-08-09 14:43:30
  վերջն էր Տինգ.................Ապրես բոլորն էլ շատ լավն էին (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) հես սենց ել սմայլներն են քայլում (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Արամ Միլանիստա
  2011-08-09 14:44:08
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) Ֆորշն ու Արամեն մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա :D
 • Ձաձ Վահագ
  2011-08-09 14:49:14
  :D :D :D :D :D
 • Crabby baby
  2011-08-09 14:49:15
  (ժպիտ) :D
 • Ալեքս 3 Մ
  2011-08-09 14:58:05
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վաաաայ մեռա ես ինչ լավն եեեեեն :D :D :D վերջներ
 • Ներաձուրի
  2011-08-09 15:21:06
  ]:) ]:) ]:)
 • GAYUSH...
  2011-08-09 15:42:02
  :D :D :D :D :D ՎԵՐՋԻՆԸ ՈՒ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆԸ ԴՈՒՐՍ ՇԱՏ ԷԿԱՎ.....ՄՏԱԾՈՒՄ ԵՄ ՀԻՄԱ ԵՍ ԷԼ ԵՄ ԸՏԵՆՑ ՔԱՅԼԵԼՈՒ :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Lil
  2011-08-09 15:51:17
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) Ֆորշն ու Արամեն լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ,մյուսներն էլ էին լավը (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Ձաձ Վահագ
  2011-08-09 16:15:16
  սաղել թույնիկ էին,,,,,,,,,,,,,,,,, (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :D տեսել եք ինչքան դիտումա եղել ես պոստին (օգո) (օգո) (ախ) (բռավո)
  • Knarik
   2011-08-09 16:17:45
   դե անցյալ տարվա պոստա (ժպիտ) (ուրախ)
   • Ձաձ Վահագ
    2011-08-09 16:21:07
    :O :O :O (վայքո) (վայքո) ոնց???բա խիա հիմա երևում? (խոնարհվել)
   • Knarik
    2011-08-09 16:23:34
    հա դե ոչինչ,ով էր տեսել որ? (գինի)
 • nane m
  2011-08-09 16:34:23
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) էն քնաթաթախը ախպերս էր ]:) ]:) ]:)
 • Tinga
  2011-08-09 16:44:57
  Երեխեք ջան մերսի կարծիքներ համար... (ժպիտ) (ժպիտ) Գրառումը արխիվից էր.... ;)
 • meline_avetisyan
  2011-08-09 16:50:32
  շաաաաաաաաաաատ լավն էր :D :D
 • Sonka
  2011-08-09 17:04:17
  վաաաաայ վերջինը լավնեեեեեր
 • Ani
  2011-08-09 19:00:28
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • LILI757
  2011-08-09 19:28:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ոնց որ իշտ շաաաաաաաատ լավն էր Տինգա ջան
 • Lyov
  2011-08-10 00:20:13
  շաաաաաաաատ լավն էին,,, :D :D :D :D ինչ էլ գտել էիր,,, մեռաաաաաաաաաաա
 • Մոնտե Քրիստո
  2011-08-10 09:43:01
  շաաաաաաաաաաաատ լավն էին :) :) :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • sona1994
  2011-08-10 12:10:49
  ]:) ]:) ]:) arajin@ shaaaaaaaaat lavn er,BRAVO
 • Աստղ
  2011-08-16 23:50:18
  վայ էս ինչքան ծիծաղեցի ]:) վերջն էր :D :D :D