Copy SMS

 • SMBAT
  2011-08-11 00:30:24
  ՊՈՒՈՒՈՒՈՒՅ ԻՆՉ ՀԱՄՈՎԻԿՆ ԵՆ?ԵՐԵԽԵՔՆ ԻՄ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՆ (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ)
  • Lyov
   2011-08-11 00:57:49
   ունեցի,, իզուր մի թուլացի,,
   • SMBAT
    2011-08-11 01:00:52
    ԿԳԱ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԿՈՒՆԵՆԱՄ,ԿԲԵՌԵՄ ԴՈՒ ԿՄԿՌՏԵՍ ;)
   • Lyov
    2011-08-11 01:13:38
    այ ապրես,,, կծնգցնես նոր կգաս,, :D :D :D :D
 • Knarik
  2011-08-11 09:21:00
  վույյյյ (խփո)
 • Lil
  2011-08-11 09:37:09
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • LUSINE777
  2011-08-11 11:42:42
  սաղ լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) , բացի վերջին 2-ը
 • Lusine
  2011-08-11 16:54:29
  Վուուուուխ ինչչչչչչչչ համովն եեեեեեն (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)