Copy SMS

Քահ Քահ Քահ...

Վաայ կարոտել էի Քոփին Քահ Քահ Քահ... - Չէի կարում մտնեյի գաղտնաբառս էի մոռացել, հետո էլ մեյլիս գաղտնաբառը մոռացա ու տենց խառը դաժան օր էր երեկ իմ համար .բայց դրանից դուրս գալու համար սարքում եմ խնդալու պոստ որ միքիչ տրամադրափոխ լինեմ Քահ Քահ Քահ... -
Քահ Քահ Քահ... -
Քահ Քահ Քահ... -
Ձմերուկները և Եմիշը Քահ Քահ Քահ... -
Քահ Քահ Քահ... -
խոզ շունը
Քահ Քահ Քահ... - գղա.. գղա...
Քահ Քահ Քահ... - ախպեր դեմից գնում եմ ես պաս եմ տալիս բրդոտին ,բրդոտը ոչլոտին ու գոոոոոոոոոոոոոոոլ
Քահ Քահ Քահ... - գոլկաաաա գոոլկաաաա .
Քահ Քահ Քահ... - վաայ վաաաայ Քահ Քահ Քահ... -
Քահ Քահ Քահ... -
հուսով եմ որ քահ քահ ծիծաղեցիք
Քահ Քահ Քահ... -
21

10

2641

 • ArmenSPN
  2011-08-28 19:26:16
  պաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D հլը էն հարսի վիճակը :D :D :D :D
 • ArmenSPN
  2011-08-28 19:27:49
  ՔԱԱԱԱԱՀ ՔԱԱԱԱԱԱԱԱԱՀ խնդմնդամ եսսսսս :D :D :D :D :D :D :D :D էս ինչ բոց նկարներ են
 • meline_avetisyan
  2011-08-28 19:28:31
  են ոչլոտն ու բրդոտը սպանեեեեեեեեեեեեց :D :D :D :D
 • LILI757
  2011-08-28 19:34:33
  էն կրիայի դեմքը նենց վախացրեց չկարեցա քահ քահ ծիծաղեմ :D :D
 • ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ
  2011-08-28 19:48:25
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Armine
  2011-08-28 19:49:00
  (օգո) (օգո) (օգո) եփլ տրակտոր առաջին անգամ էի տեսնում ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Knarik
  2011-08-28 20:05:15
  քահ ]:) քահ ]:) քահ ]:) :D :D դրա համար ես իմ քոփիի գաղտնաբառը մի հատ տետրիս կազմի վրա եմ գրել (լավ) տետրս պրծավ,կազմը պահելում եմ (խոնարհվել) :D
 • ArmBarca
  2011-08-28 21:38:01
  Վերջն էրրրրրրրրրրրր :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Lyov
  2011-08-28 22:07:35
  հա ծիծշաղացրեցիր մի լավ , նամանավանդ են ավելը ավտոյի,
  • Vardan96
   2011-08-28 22:08:53
   ուրախ եմ ;)