Copy SMS

 • Davooo
  2011-09-05 12:20:45
  սրանք լրիվ դեբիլացել են?? :D (ուրախ)
 • Knarik
  2011-09-05 12:25:53
  իրոք որ հիմարություն էր (ախ) :D :D
 • R.P.
  2011-09-05 12:31:38
  հա իբր ինչ?????? (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) :D
 • ArmenSPN
  2011-09-05 13:09:56
  էտ լավա ոև կարում են պետք կգա, բայց ստեղ ուղղակի իրանց դրել էին չղչիկի տեղ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Vahan..
  2011-09-05 13:27:20
  2րդ վերնագիրն ավելի ճիշտ ա ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Manen
  2011-09-05 22:10:35
  լռիվ են գիժ (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա)
 • Աստղ
  2011-09-05 22:49:31
  անհույսներ են ]:) :D (լավ) (լավ)
 • Saya
  2011-09-06 13:25:19
  Ինձ դուր եկավ :) Գնամ Երևանի պօղոցներում բեթմենինգով զբաղվեմ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • that_guy
  2011-10-03 15:16:45
  փաստորեն ես մանկուց բեթմենինգ եմ անում! (ժպիտ) սովորական փլանքինգն արդեն հոգնած զբաղմունքա սրա հետ համեմատ:P Երևանում կա սովորականից, մնումա «չղջիկ փլանքինգ» անողներ էլ լինեն! Միացա!