Copy SMS

Չգնա~ս… Չթողնե~ս...

Չգնա~ս… Չթողնե~ս... - Սեր, բանաստեղծություն
Չէ, սիրելիս, դու մի գնա
Ես չեմ կարող այդ տեսնել,
Չէ, սիրելի~ս, մի՛ հեռանա
Մի կործանիր սերը մեր:
Դու միակն էիր, ում որ տեսա
Սիրտս ասաց. «Հենց նա է...»,
Դու միակն էիր, ում սիրեցի
Ու երդվեցի այն պահել:
Հիմա հանկարծ դու չթողնես,
Որ ես դառնամ երդմնազանց,
Ես ուզում եմ այն պահել
Մինչև ի մահ, ի գերեզման...
41

7

2583

 • eliz
  2011-09-20 21:16:07
  (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • eliz
  2011-09-20 21:16:57
  Դու միակն էիր, ում որ տեսա Սիրտս ասաց. «Հենց նա է…», Դու միակն էիր, ում սիրեցի Ու երդվեցի այն պահել: (լավ) (լավ)
 • Arpine
  2011-09-20 21:23:26
  Չէ, սիրելիս, դու մի գնա...
 • Chocson
  2011-09-20 21:30:16
  O:) O:) O:)
 • Susanna
  2011-09-20 22:44:56
  Էս ինչ լավն էր (լավ) (լավ) Դու միակն էիր, ում որ տեսա Սիրտս ասաց. «Հենց նա է…», (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Lil
  2011-09-21 07:57:41
  (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շաաաատ լավն էր......
 • Chocson
  2011-09-22 00:49:43
  Ուրախ եմ, որ հավանեցիք )))