Copy SMS

 • mariam95
  2011-09-25 10:14:08
  սա նույնպես դասվում է քո փիլիսոփայությունների շարքին? :) :)
  • Vardan96
   2011-09-25 10:37:53
   Այո այո (պարել) (պարել) (պարել)
   • R.P.
    2011-09-25 12:24:05
    :D :D :D :D :D լաաավն էր ...բախտավոր լինեն..................... ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • eliz
  2011-09-25 13:16:15
  (լավ) (լավ) (լավ) :D :D
 • LILI757
  2011-09-25 19:00:11
  վերջն էր :D :D :D :D
 • FCB fanatuhi
  2012-06-21 11:13:40
  :D :D :D :D