Copy SMS

 • R.P.
  2011-09-27 16:02:46
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D հաստտտաաաաատ ապրես Տինգա ջաաան կոմիքսներտ սպանում են :D :D :D :D
 • alla
  2011-09-27 16:10:52
  (վայքո) (վայքո)
 • Արթի
  2011-09-27 16:26:29
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) շատ սոր հումոր ունես Տինգա ջան :) :)
 • Արամ Միլանիստա
  2011-09-27 17:13:23
  մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա : aamera :
 • Նարինե-Հենրիխ18
  2011-09-27 18:51:03
  :D :D :D :D :D այյյյյ չկամմմմմմմմմմմմմմ :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • TATUSH
  2011-09-27 20:09:20
  ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) :D :D :D
 • Chocson
  2011-09-27 23:58:55
  աաաաաաաաաաաաաա, վերջն էրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրրր :D
 • Lilit
  2011-09-28 09:11:25
  ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D վաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաայ վերջն էր
 • Zara
  2011-10-03 12:47:44
  (ուռա) լավն էր շաաաաաաաաաաատ, սրտովս էր անսահման (ուրախ)
 • ANIKO
  2012-08-09 15:01:05
  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • NIky Salvatore
  2012-08-12 23:55:58
  ղեկավարվելը ճիշտա ասված,,եդ հիմիկվա կներեք արտայտությանս համար են վեցնոններն են