Copy SMS

 • Lil
  2011-10-03 12:09:08
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) ահավորա :( :( :( :( :( :( :( :( :(
 • Armancho
  2011-10-03 12:11:23
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լուսնաքայլ)
 • king Artur
  2011-10-03 15:44:12
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) :( :( :(
 • lonelY...
  2011-10-03 16:27:02
  (ախ) (ախ) (ախ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • harut-turah
  2011-10-17 19:31:40
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:)
 • ArmBarca
  2011-10-17 23:04:02
  Յաաաաաախխխխխքքք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • zaven
  2011-10-23 02:51:55
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Աննա
  2011-10-26 07:50:06
  :( :( :( :( :O :O :O :O :O :
 • Tamara
  2011-11-04 14:02:35
  (վայքո) (վայքո)
 • TAGUHY
  2011-11-14 19:49:56
  :( :( :( (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) :'( :'( :'( :'(
 • ananun
  2011-12-19 14:17:47
  մեծ ծակը տողած տազա ծակա բացել:Դ
 • sona
  2011-12-21 13:49:38
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • HEGHINE
  2011-12-23 19:50:50
  :O :( :( :( :(
 • ԱՆԱՀԻՏ
  2012-01-12 10:49:37
  :( :( :(
 • 258400
  2012-03-14 22:00:54
  :( :( :( (լավչեմ) :'( (ախ)
 • noro.melqonyan
  2012-03-20 14:50:13
  VOCH TE ԱՀԱՎՈՐԱ AYL ԱՀԱՎՈՌԱ :) :) :) :) :) :)
 • @Taron@
  2012-03-28 18:33:25
  Ափսոոոոոոոոոոոոոոոոս
  • Sargsyan...(Նախագահ)
   2012-03-28 18:34:45
   (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօօօ (լավչեմ) օօօօօօ (լավչեմ) օօօօօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօօօ (լավչեմ) օօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօօ (լավչեմ) օօօֆու (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • NaReK
  2012-03-31 18:19:40
  վայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :'( :'(
 • VIRAB
  2012-04-18 10:48:54
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • uteliq1995
  2012-04-30 11:05:17
  վայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ ես կմենռեմ :) :) :) :) :) :) :) ապսոս եր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-07-24 15:34:34
  ՅԱՂՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ ԵՍ ԻՍԿԱԿԱՆԱ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Mher
  2012-08-07 18:08:56
  լավ մարդեր ......... :( :(
 • ishxanjan1997
  2012-09-03 20:29:02
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • anka..98
  2013-01-26 19:45:05
  ուժսսսսսսսսսսս :( :( :( :( :(
 • MoranUm em...((( ☂☁
  2013-01-26 19:46:42
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) վաաաաաաաայյյյյյ մամա ջաաաանննննննննն (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • Irakan hay axjik
  2013-03-28 15:09:27
  մերաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա մամա ջանննննննն :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • 2014-07-22 17:10:00
  (ախ) (լուսնաքայլ)