Copy SMS

 • Մարիամ
  2011-10-05 22:46:01
  ես տեսել էիիիի (լավ) :D
  • Աստղ
   2011-10-05 22:47:06
   դեմքա չէ?? (ախ) (ախ) :D :D :D :D ]:) (ախ)
   • Մարիամ
    2011-10-05 22:50:17
    հաաա սորտությունա ]:) ես որ տեսա առաջին անգամ մեռել էիիիի :D
 • ANUSHKA
  2011-10-05 22:49:08
  վայյ ես մի քանիի շաբատ արաջ տես էլ էիի ծիծաղից մեռլ էի :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Sonkul-00
  2011-10-05 22:49:32
  ]:) ]:) ]:) :D :D :D
 • Syuzi ...
  2011-10-05 23:11:25
  ՕԳՆԵՔ ՊՕՍՏ ՍԱՐՔԵՄ ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ :'( :'( :'(
 • anyamarina
  2011-10-05 23:28:33
  վաաաաաաաաաաաաաաաաայ էս վոնց ծիծաղացիիիիիիիիիիիի ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
 • Arpi
  2011-10-06 00:49:57
  Լավն էր Աստղ ջան ]:) (լավ)
 • tatev
  2011-10-06 01:04:18
  ես մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ես ինչ էր աաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • LUSINE777
  2011-10-06 13:39:25
  Աստղ ոնց էլ նկատել ես ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,բայց դեմքություն ա, որ պատին աա գնում գլուխը խփում :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Նարինե-Հենրիխ18
  2011-10-06 14:12:06
  :D :D :D :D :D բայց ոնց վախեցավ կամեռան տեսավվվ :D :D :D
 • Smile( ړײ )
  2011-10-06 14:24:18
  բա հլը 0:18 ու 1:08 րոպեին նայեք թե ինչա գրում "բոհեմ" թատերաԽՄԻ ղեկավար (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:)
 • ArmBarca
  2011-10-06 14:29:30
  Ես մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • MANEBARCELONA
  2011-10-06 15:11:00
  (ուրախ) :D ]:) (լավ) (բռավո) (վայքո) (ժպիտ) :D
 • Lusi
  2011-10-06 15:46:40
  շատ լավն էր ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • R.P.
  2011-10-06 16:31:28
  ես կասեի անմեղ քյառթուշտակ :D :D :D
 • Lil
  2011-10-06 17:43:52
  :D :D :D :D :D :D :D ես չէի տեսելլլլլ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ՇԱՔԵ
  2011-10-06 17:47:32
  :D :D :D :D :D :D ԱԱԱԱԱԱԱՅ ԷՍ ՍՄԱՅԼԻԿԻ ՕՐՆ ԵՄ ԸՆԿԵԼ :D :D :D :D
 • Shushan
  2011-10-06 17:53:17
  Բա հլը ուշադիր նայեք,հետո ել -ա անում 1:06(ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Shushan
  2011-10-06 17:54:16
  Բա հլը ուշադիր նայեք,հետո էլ ծիկ-ա անում :D :D :D
 • erik
  2011-10-06 19:14:50
  :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :)
 • Sara
  2011-10-07 12:01:42
  (:| (:| (:| (:| վայ մամա ջաաաաաան ե ով էր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Stella
  2011-10-10 14:33:13
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D ]:) ]:)
 • Lusine
  2011-10-24 22:59:43
  :D :D :D ՎԱԱԱԱԱԱԱՅ ՎԵՐՋՆ Ա ՎԵՐՋՈՒՄ ԷԼ ԾԻԿՎԻԿ Ա ՆՈՒՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ :D :D :D ԽԵՂՃԸ ԼԱԱԱԱՎ ՎԱԽԵՑԱՎ
 • SYUZ
  2011-10-29 13:37:25
  շաաաատլավն էր (լավ) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • .......
  2011-11-18 19:56:20
  ես մեռաաաաաա :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :D :D :D :D :D :D
 • ARPINE97
  2012-02-01 01:40:10
  :) :) :) :) :)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-07-11 22:20:27
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • hovanisyan
  2013-06-24 13:36:16
  ]:)