Copy SMS

 • LiDuSh[Ok]
  2011-10-16 15:59:04
  ես եմ սարքել հուսով եմ դուր կգա ձեզ O:) O:) O:)
  • eliz
   2011-10-16 16:02:19
   ապրես Լիդ ջան շատ լավնաաաա (լավ) (լավ)
   • LiDuSh[Ok]
    2011-10-16 16:06:52
    մելսի կյաաանք O:) O:) O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • eliz
    2011-10-16 16:09:33
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) վոՒյ աչքիս Քոփին լավ տեղա տաղանդներին բացահայտելոՒ (:| (:| ....... (լավ) (լավ) (լավ)
   • eliz
    2011-10-16 16:11:27
    O:) O:) աչքիս ստեղ տաղանդներ բացահայտելոՒ տեղա (:| (:| շշշշաաաատտտտ լավն ենք էլի ]:) ]:)
 • LiDuSh[Ok]
  2011-10-16 16:17:18
  ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ)
  • LiDuSh[Ok]
   2011-10-16 16:17:58
   :D :D :D :D :D էլ մի սկաժի արևս (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Նարինե-Հենրիխ18
  2011-10-16 19:53:03
  վերջի նկարը, հին Քոփիի Լիլոյի նկարն էր :'( :'( :'(
  • Knarik
   2011-10-16 23:15:33
   sweet L-ի չէ?տեսնես խի չկա? (:| (:|
 • ՇԱՔԵ
  2011-10-16 23:10:49
  ՇԱՏ ԼԱՎՆ ԷՐ ՄԵՆԱԿ ԼԱՎ ԿԼԻՆԵՐ ՈՐ ՏԱԿԻ ԳՐՎԱԾՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂԱՆԱՅԻՆՔ ԿԱՐԴԱԼ