Copy SMS

 • Lusine
  2011-10-21 16:04:08
  ]:) ]:) ]:) ]:) վերնագիրը կարդացի ու զարմացա,բայց հետոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոոո մեռաաաաաաա :D :D
 • LiDuSh[Ok]
  2011-10-21 16:21:04
  :) :) :) :) խաաաաաաայ մեռաաա էս պապին սորտաաա :D :D :D :D իրա հետ նկար ունեմ ինքը Սևանի վանքի ճամփինա նստում երգում վեշնի :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Armine
  2011-10-21 16:22:59
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) այս էլ սերենադի կամ սիրո խոստովանույան նոր ձևա,, ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • LUSINE777
  2011-10-21 16:27:40
  :D :D :D դդում գլխիտ մեռնեմ,,,,,վաաաաաաաաաաայ ես մեռա ,,,,դդում :D :D :D :D :D :D :D
 • mariam95
  2011-10-21 16:28:20
  դդում գլխիտ մեռնեմ :D :D :D :D :D :D
  • LUSINE777
   2011-10-21 16:29:35
   դւ էլ էտ պահը լսար Մար (ժպիտ) :D :D :D :D
   • mariam95
    2011-10-21 16:30:53
    ես ուրիշ պահ էլ լսա ուղղակի ամոթ էր գրելը :D :D :D :D :D :D :D
   • LUSINE777
    2011-10-21 16:36:10
    մենակ դու չէ, երևի բոլորն էլ լսել են ;) :) , բայց դե էս մեկը վերջն էր, (ախ) ,,,,,դդում :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • mariam95
    2011-10-21 16:37:30
    :D :D :D :D :D :D :D գնամ մեր դասրանի Գրիգորին ասեմ քո կարտոլ քթին մեռնեմ ;) :D :D :D :D :D :D :D
   • LUSINE777
    2011-10-21 16:39:28
    վաաայ ,,,,, կարողա էս մարդը էտ դասարանցուտ տեսել ա դրա համար ա երգում? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Liana15
    2011-10-21 16:40:21
    գրիգորին Մար,,,,,,,,,,,,վաայյ ճիշտ եսսսսսսս :D :D :D :D
   • mariam95
    2011-10-21 16:41:38
    բա էլ ում Լիան :D :D :D :D :D :D Նարինին էլ դդում գլխիտ մեռնեմ :D :D :D :D :D :D
   • Liana15
    2011-10-21 16:46:58
    㻠سñ »ÉÇ ¶ñÇ·áñÇÝ :D :D :D
   • Liana15
    2011-10-21 16:47:45
    ուֆ ինչ եմ գրե....ասում եմ ելի Գրիգորի համարա երգում :D :D :D
 • Ելիանա
  2011-10-21 17:10:04
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) փող աշխատելու հումորով տարբերակ է
 • ՆԱՐԵԿ
  2011-10-21 18:09:54
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Նարինե-Հենրիխ18
  2011-10-21 18:41:00
  փրկեքքքքքքքքքքքքք չկամմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ասում ա չանջատեսսսսսս :D :D :D :D
 • Մարիամ ♥
  2011-10-22 00:34:43
  հա էս մարդը Սևանումա լինում,ինչքան հիշում եմ (լավ)
 • Մագա
  2011-10-22 22:38:23
  (ուրախ) (ժպիտ) ]:) :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • Sen
  2011-10-24 19:57:28
  (ախ) (ախ) (ախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)