Copy SMS

ՍիՐտՍ ՔոՆն Է ՀաՎեՐժ ԼիՆեԼոՒ

ՍիՐտՍ ՔոՆն Է ՀաՎեՐժ ԼիՆեԼոՒ - բանաստեղծություն

Թեկուզ մեկ անգամ քեզ հարցրել ես?
Առանց քեզ ինչու չեմ կարող ապրել?
Լսիր քեզ ասեմ առանց քեզ ինչու անկարող եմ ես.
Երբ ես մենակ եի բոլորից լքված,
Այդ ժամ քո սերը ինձ մի լույս շողաց,
Շողաց ու ստիպեց որ նորից ապրեմ,
Ապրեմ քեզ համար ու քեզ միշտ սիրեմ,
Դու դեռ ասում ես առանց քեզ կապրեմ?
Ես ինչպես ապրեմ,երբ սիրտս փոխեցի քո անգին սրտով,
Եվ հիշում եմ քեզ ամեն մի զարկով,
Իսկ քո մեջ ահա իմ սիրտը անզոր,
Դառել է ինչպես սիրո մի զինվոր,
Եվ չի ցանկանում երբեք դադարել,
Քանի որ այդտեղ իմ սիրտնեմ դրել...

34

7

2569

 • M
  2011-10-21 16:53:35
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • no name
  2011-10-21 20:25:12
  (բռավո)
 • ՇԱՔԵ
  2011-10-21 23:30:24
  ԴՈՒ ԵՍ ԳՐԵԼ?? ՇԱՏ ԼԱՎՆ ԷՐ :O (լավ)
 • Lilit Sargsyan
  2012-06-24 20:02:21
  :'( (լավ) (լավ)
 • ջաաաաաաանս ես ինչ լաավնաաաաաա :'( :'( :'( :'( :'( :'( (լավ)
 • <>
  2012-09-18 16:38:54
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤LIAN❤☆★
  2012-09-18 16:45:10
  Թեկուզ մեկ անգամ քեզ հարցրել ես? Առանց քեզ ինչու չեմ կարող ապրել? :'( (լավ)