Copy SMS

 • levenika
  2011-10-24 10:05:26
  սիրտս խառնեցցցցցցցց (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) вот зрелище :( :( :( :(
 • Lusy
  2011-10-24 10:07:43
  (լավչեմ) հացիկ ԷԻ ուտոււուուումմմմ.... (լավչեմ) (լավչեմ)
 • MANEBARCELONA
  2011-10-24 10:12:45
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :(
 • LiD ♥ BaRcA
  2011-10-24 10:13:52
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) յախքնելաա ափսոս ասեմ :( :( :( :( (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D :D :D :D :D :D
 • AnnazuyS
  2011-10-24 10:33:49
  իրա անխելքության պատճառով :^) :^) :^)
 • Manan
  2011-10-24 10:33:55
  :P :P :P :P :P (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Ստելլա
  2011-10-24 11:44:21
  (լավչեմ) (լավչեմ) յաաաաաաախխխխխխխխխքքքքքք ես ինչ զզվելին աաաաաա (լավչեմ) (լավչեմ) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • TITAL
  2011-10-24 11:45:13
  (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք)
 • Anna Ginosyan
  2011-10-24 13:13:39
  ԻՆՉ ԶԶՎԵԼԻԱ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Lusine
  2011-10-24 13:34:43
  Յախխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխքքքքքքքքքքքքք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • samo
  2011-10-24 13:37:05
  տեսնես էս ապուշը իրա ինչից է գոհ???
 • meline
  2011-10-24 14:53:42
  (:| (:|
 • Մարինե
  2011-10-24 19:36:27
  Յախք (լավչեմ) (լավչեմ)
 • TITAL
  2011-10-24 19:42:10
  ըտենց ել գիտեի որ,որ աղջիկն ել նայեց ես նկարները գրելույա ՅԱԽԽԽԽԽԽԽՔ,, (ուրախ) մեկը չեղավ ասեր վայ ես ինչ մեղկա (:|
 • DIFICIT
  2011-10-25 11:15:36
  բայց ինքը ովա որ ասւմ են ամենահայտնի զոհը?
 • Նարինե
  2011-10-30 19:34:09
  Ուղղակի սարսափելի է ու զզվելի (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ...
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-14 22:00:53
  վխք (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • mashaxx
  2012-04-20 22:08:18
  Մեկնաբանությունները միայն հայերեն տառերով: admin
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-20 22:10:12
  ԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ ՀԱ ԲԱ :D
 • Monika
  2012-04-20 22:12:46
  Մեկնաբանւթյունները միայն հայերեն տառերով: admin
 • anka..98
  2013-01-26 19:41:00
  առաջ ավելի սիրուն էր :( :( :( :( :( :( :(
 • 2013-01-26 19:42:48
  (լուսնաքայլ)
 • MoranUm em...((( ☂☁
  2013-01-26 19:42:52
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) լաաաաաաաաաաաավ չեեեեմմմմ հրեշ էէր
 • Ժորա Պետրոսյան
  2013-07-27 20:52:29
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ԱՌԱՋ ԱՎԵԼԻ ՍԻՐՈՒՆ Ա ԵՂԵ
 • N.L.R
  2013-07-27 20:55:33
  ՅԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱԱխխխխխխխխխխխխխՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)