Copy SMS

 • LILI757
  2011-10-28 18:05:25
  ֆուուու (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Armancho
  2011-10-28 18:06:23
  ]:) ]:) ]:) բայց իրանց տեղն էրր :D :D :D :D :D
  • LILI757
   2011-10-28 19:49:38
   դե հա ճիշտ էս ]:) ]:) ]:) ]:) ուղղակի կերպ մինչև վերջ մի կերպ նայեցի (լավչեմ) (լավչեմ) :D
 • ANNY
  2011-10-28 18:27:39
  բայց իիիիիիինչ ապուշն են!!! ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D
 • Armancho
  2011-10-28 18:28:22
  ապուշ ասիր ու թողիրրրր??? :D :D :D
 • Knarik
  2011-10-28 20:01:06
  պխայյյ (լավչեմ) :D :D լավն էր ]:) ]:)
 • Meliko15
  2011-10-28 20:41:40
  ես հրաբղկաց???? (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Armancho
  2011-10-28 21:19:24
  երեվիիիիիիիիիի
 • eliz
  2011-10-28 21:25:38
  ]:) ]:) ;) :D :D :D :D :D
 • Shogher
  2011-10-28 22:18:07
  Այստեղից ենթադրություն՝ կոլան վնաս է մեդուզաների համար․․․
 • Armancho
  2011-10-29 00:03:32
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Մարիամ ♥
  2011-10-29 00:50:00
  (ախ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-10-31 21:44:07
  ԸԽՔ (լավչեմ)