Copy SMS

Միշտ ժպտա

Միշտ ժպտա - խոսքեր
Ես կցանկանայի , քեզ հավերժ սպասել և մեկ օր.: Որովհետև քո աշխարհը իմ աշխարհն է , քո ժպիտը իմ ժպիտն է …Միշտ ժպտա անգամ եթե տխուր ես ժպտա քանի ,որ դու դրանով ինձ էլ ես ուրախացնում կուզեյի նայել աչքերիտ մեջ գոնե մեկ ակնթարթ և ասել , սիրում եմ քեզ ու միշտ կսպասեմ քեզ … միշտ լուռ կաղոթեմ քեզ համար, մեզ համար … բայց դու արդեն հեռու ես շատ հեռու ես …ես դեռ սպասում եմ քեզ սպասում եմ քո վերադարձին , որ գրկեմ քեզ և ասեմ էլ երբեք չեմ թողնի , որ հեռանաս քանի , որ կարոտն արդեն սպանում է ինձ …
24

13

4124

 • Lianna
  2011-11-11 20:52:21
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Lianna
  2011-11-11 20:52:57
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Sofka
  2011-11-11 20:56:09
  մերսի (բռավո) (ծաղիկ)
 • H.A.N.G.
  2011-11-11 20:58:35
  երբեք չկորցնես հույսդ, քանի որ հույսը վերջինն է մեռնում (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Sofka
   2011-11-11 20:59:01
   (բռավո) (բռավո)
 • Gohar
  2011-11-11 21:11:57
  (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Sofka
   2011-11-12 10:24:56
   (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • AM.TB.
  2011-11-11 21:22:15
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Sofka
   2011-11-12 10:24:38
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ...mariam...
  2011-11-12 09:36:33
  Վայ,ինչ գեղեցիկ ես գրել (բռավո) (բռավո) ,բայց երբեք չկորցնես հույսդ,որովհետև այն վերջում ա մեռնում : O:) (բռավո)
  • Sofka
   2011-11-12 10:24:08
   գիտեմ մերսի (ծաղիկ) O:) O:)
 • nune
  2011-11-12 17:15:09
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • (լավ) (լավ) (լավ)