Copy SMS

 • AnnazuyS
  2011-11-13 11:08:37
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:)
 • Sofka
  2011-11-13 11:09:00
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Gohar
  2011-11-13 11:10:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ...mariam...
  2011-11-13 11:20:43
  Վաաաաաաաաախ սնիկերս : (խփո) (խփո) (խփո) Գժվում եմ սնիկերսի համար (լավ) (լավ) (լավ)
 • ANCHUSIK
  2011-11-13 11:21:42
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • hang1453
  2011-11-13 11:39:17
  ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Meline
  2011-11-13 11:50:32
  vaaax uzum emm
 • nana
  2011-11-13 11:54:15
  (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Annail
  2011-11-13 12:10:54
  (խփո) (խփո) (խփո)
 • mari1999
  2011-11-13 12:17:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (լուսնաքայլ) (խփո) (ուռա)
 • lili
  2011-11-13 12:23:15
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • Mariam
  2011-11-13 12:30:25
  (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • TatoBarca
  2011-11-13 13:01:23
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • NIKA
  2011-11-13 13:30:23
  վախ մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ուզում եեեեմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ ]:) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :O :O :O :O
 • NIKA
  2011-11-13 13:31:07
  վախ մեռաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա ուզում եեեեմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ ]:) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) :O :O :O :O (ժպիտ) (ժպիտ)
 • R.P.
  2011-11-13 13:31:17
  մի հապաղիր սնիկերսախառը բաունծիր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
  • LILI757
   2011-11-13 14:36:04
   դադար տուր ու մառսիր :D :D :D
   • R.P.
    2011-11-13 16:26:42
    հաաայյ դեղին դա մենյուն է :D :D :D
   • eliz
    2011-11-13 16:28:27
    հաաայյ դեղին դա մենյուն է ]:) ]:) :D :D :D
   • LILI757
    2011-11-13 18:49:50
    իիի ես դեղինը չեմ ես կարմիրն եմ (դեմք) (դեմք) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • eliz
    2011-11-13 19:08:25
    իիիիիիիի խոզ :( :(
   • LILI757
    2011-11-13 19:18:09
    հա լավ կարմիրը դու ես... (խփո) (խփո) (խփո) :D :D :D
   • eliz
    2011-11-13 19:20:17
    (խփո)աբրիկոս ........դե գիդաս մենք լավ ախպոր լավ ընգերներ ենք մեզ կռվելը չի սազոՒմ
   • eliz
    2011-11-13 19:20:37
    :P :P (խփո) (խփո) (խփո)
   • LILI757
    2011-11-13 20:57:20
    հա դե բայց որ լավ աղպոր լավ ընգերները???? (:| (բռավո) (բռավո)
   • eliz
    2011-11-13 21:03:12
    :D :D :D
   • LILI757
    2011-11-13 21:05:20
    էէէ Էլիզ հարց տվեցի վայշշշ :D :D :D :D :D
   • eliz
    2011-11-16 22:32:01
    ես շատ իմանամ այ ցավդ տանեմ ]:) ]:)
 • H.A.N.G.
  2011-11-13 17:34:58
  A.T M.J պոստը սարքելուց առաջ չէիր մտացում, թե քանի հոգու պիտի խանութ ուղարկերի չէ? :D :D :D
 • A.T M.J
  2011-11-13 20:49:56
  (ժպիտ) Բայց որ ճիշն ասեմ ես էլ իմ սարքած պոստից հետո միանգամից գնացի խանութ :) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (խփո)
 • H.A.N.G.
  2011-11-13 21:47:50
  :) :) :) Մի հարց կարելիա?
 • NIKA
  2011-11-14 16:53:46
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • A.T M.J
  2011-11-14 18:18:44
  Ահա:):)
 • Lianna
  2011-11-15 14:17:36
  Վաաաաաաաաախ սնիկերս (դեմք) (դեմք) (դեմք)
 • КАЛА
  2011-11-16 12:51:20
  (դեմք)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-10-23 20:00:50
  ԲԱՈՒՆՏԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻԻ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)