Copy SMS

 • ANCHUSIK
  2011-11-13 09:58:17
  (բռավո) (լավ) (լավ)
 • Sofka
  2011-11-13 10:00:44
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) Լավն էին (բռավո)
 • HP8008
  2011-11-13 10:05:25
  ուզում ես նվիրեմ????? (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Verjine
  2011-11-13 10:46:01
  Վայյ մերսի,չէ շնորհակալություն շատ ունեմ :) :)
 • Verjine
  2011-11-13 10:49:20
  վայյյ մերսի,չէ շնորհակալություն շատ ունեմ :)
 • Gohar
  2011-11-13 11:15:11
  ես էլ եմ շաաաաաաատ սիրում քուրսսսս (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո)
 • Verjine
  2011-11-13 11:22:09
  գիտեմմ :) :) :) :) (լավ) (լավ)
 • hang1453
  2011-11-13 11:41:03
  ես ել եմ շաաաաաաատ սիրում իմ լավ ընկերուհի,ախր իրենք էնքան լավն են,որ իրենց չսիրել չի լինի (լավ)
 • LILI757
  2011-11-13 14:35:19
  ուուխ ես էլ են շաաաատ սիրում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • eliz
  2011-11-13 14:57:39
  ես գժվոՒմ եմ մանավանդ մեծերի համար խելքս իմը չի շատ եմ սիրոՒմ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Verjine
  2011-11-13 15:59:38
  դե մի մտածեք երեխեք ջան,ով ունի լավա,ով չունի կունենա...
  • eliz
   2011-11-13 16:01:02
   (լավ)
 • H.A.N.G.
  2011-11-13 17:03:09
  Վերժին ջան շատ ունեմ, բայց էլի եմ ուզումմմմմ :dd :dd :dd
 • Verjine
  2011-11-13 22:00:46
  էլի կունենաս մի մտածիի :) :) (խփո) (խփո)
 • H.A.N.G.
  2011-11-14 16:35:03
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)