Copy SMS

 • Արթի
  2011-11-27 10:10:08
  Վայյյյյյյ Ես Մեռա ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Luzkaluzka
  2011-11-27 12:07:14
  (ուրախ) (ուրախ)
 • Arpi 96
  2011-11-27 12:30:40
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D
 • Lusy
  2011-11-27 14:14:10
  վոուուուուխ ինչ լավն էէրրրր O:) O:)
 • shushanna
  2011-11-27 18:09:38
  շաաաաաաատ լավներ (ծաղիկ) O:)
 • Armancho
  2011-11-27 19:35:46
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • R.P.
  2011-11-27 20:51:11
  խեղճ պապա (:| ]:) ]:) ]:) ]:)
 • LILI757
  2011-11-27 21:12:28
  լաաավ էր :D :D :D :D
 • ՇԱՔԵ
  2011-11-27 23:44:33
  հա ես վաղուց էի սա տեսել :D :D փոքր երեխեքը որ ուզում են չարություն անեն էտ պապայի հայացք են ունենում :D (:| (:|
 • Քրիստինա
  2011-11-29 19:52:14
  վաաաաաաաաաաաաայյյ ես ինչ լավն էր բայց,,,,շատ ծիծաղեցիիիիիիիիի (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D