Copy SMS

Սիրել թե չսիրել,այս է խնդիրը....

Սիրել թե չսիրել,այս է խնդիրը.... -
Ախ,ինչու ես դու այդպես լուռ
Ինչու,ինչու ես լռում
Ով է այդպես  դաստիարակել
Ում ես արդյոք դու պատկանում:
Թե ինձանից խնդում չունես
Եկ  խնդրում եմ հեռացիր
Եթե հավատ ու հույս չունես
Դու ինձ հավերժ մոռացիր:
***
Ուր  ես, ուր ես,ախ ուր ես դու,
Միթե ձայնս չես լսում դու:
Եկար ինձ մոտ ու ժպտացիր
Ինչպես երազ դյութական'
Ձայն տվեցի ' չլսեցիր,
Ձեռքդ շարժվեց լոկ մի անգամ:
Ուր  ես, ուր ես,ախ ուր ես դու,
Կրկին եկար ու ժպտացիր
Տեսիլքի պես դյութական,
Բայց հեռացար ասելով,
Թե տանում ես ինձանից
Հուշերի քաղցր մի փունջ
Շաղաղված իմ խոսքերով:
Ինձ սիրում ես,բայց ինչու ես թաքցնում,
Ինչու ,ինչու խույս ես տալիս ինձանից ,
Թեւ գիտեմ,դու իմ սիրուց չես քնում,
Բայց ինչու ես ինձ բաժանում քեզանից:
Միշտ ուզում եմ քեզ կարոտեմ,բաըց չգամ
Եվ ամեն տեղ քեզ փնտրեմ,
Թեկուզ ուրիշ,մեկ ուրիշի մոտ գնամ,
Բայց ոչ մեկից սեր ու երազ չխնդրեմ:
Ես քեզ համար դարձել եմ գիր հեքիաթի,
Երբ ուզենաս,կփակես ու կբանաս,
Այնպես փակես,որ արցունքդ չկաթի,
Այնպես բանաս,որ իմ սիրով խենթանաս:
13

23

3684

 • аlla
  2011-11-27 11:32:34
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)ապրեեեեեեեեսսսս (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • SAQO
   2011-11-27 12:12:28
   խնդրեմ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • MARIam(just tears & rain)
  2011-11-27 11:57:43
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • SAQO
   2011-11-27 12:13:02
   O:) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Սոֆի
  2011-11-27 12:36:19
  (բռավո) (բռավո) շատ լավն էին
  • SAQO
   2011-11-27 12:47:53
   (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • not ordinary...
  2011-11-27 12:43:44
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) բռավոնեեեեեեեր... շատ լավն են... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • SAQO
   2011-11-27 12:48:24
   մերսինեեեեեեեր (ժպիտ)
   • not ordinary...
    2011-11-27 12:51:46
    խնդրեմնեեեեր ;) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • eliz
  2011-11-27 16:31:59
  բռավո (ծաղիկ)
  • eliz
   2011-11-27 16:32:58
   Սիրել O:) O:) Սիրել O:) O:) Սիրել O:) O:)
   • SAQO
    2011-11-27 17:07:13
    (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
   • eliz
    2011-11-27 17:13:23
    ;) (լավ) (ծաղիկ) O:) (գինի) (գինի) ապրես Սաք ջան շատ լավն էր ովա հեղինակը? (:| (ծաղիկ)
   • SAQO
    2011-11-27 17:18:29
    առաջինի ու վերջինի հեղինակը ես եմ,մեջտեղինը' բանաստեղծը (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ)
 • LILI757
  2011-11-27 21:09:18
  վաաաայ շաաատ հավես էին (լավ) (լավ) (լավ) լավն էր ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • SAQO
   2011-11-27 21:10:48
   (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ)
   • LILI757
    2011-11-27 21:20:28
    էլի մենակ սմայլիկներ???
   • SAQO
    2011-11-27 21:24:18
    խոսքերն ավելորդ են (ժպիտ)
   • LILI757
    2011-11-27 21:25:28
    վաաաաաաաաաաաաայ (դեմք) (դեմք) (դեմք) :( :'(
   • SAQO
    2011-11-27 21:27:45
    ինչ??????????????? (ախ) (ախ) (ախ) (ժպիտ)
   • LILI757
    2011-11-27 21:31:18
    էէէէ եսօր հեչ հավես չունեմմմ :( :( :( :(
 • Dollie
  2011-11-28 09:11:43
  (լավ) (լավ)
 • Vahe Step
  2011-12-07 18:28:38
  :O Asem vor ays nkari tghan yesem,ev nkare ogtagorcelu depqum gone texyak paheiq kam,anune nsheiq ( ays fotosharqe patkanuma GLANCEjournal.com kayqin, kayqi LoveManianerum e ogtagorcvel miayn...