Copy SMS

 • Արթի
  2011-12-10 08:41:44
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ես մեռա :) :) ]:) ]:)
 • not ordinary...
  2011-12-10 11:47:42
  ]:) ]:) ]:) ]:) աաաաաաայ ինչ լաավ տեղը դրեեեեեեեց (լավ) (լավ)
 • Աստղ★
  2011-12-11 01:05:16
  աաաաաայ վերջն էր ]:) ]:) :D :D աչքիս էլի թուքումուր թերթի խմբագիրն էր ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ)
 • :( :( :( :(