Copy SMS

 • Mar (charliz)
  2011-12-12 23:37:15
  Աստղ.... գթասիրտ գտնվիր.... խնայիր մեզ չարդ տանեմ... :D :D :D ես էլ չկամ
  • Mecn Vardanius
   2011-12-12 23:38:13
   ես չկաաաաամ Աստղ էս ինչ ես անում Մար մեջքս տրորի :O :O
   • Աստղ★
    2011-12-12 23:42:12
    ինչ անում եմ քոփիփաստցիների համար եմ անում ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D
   • Mar (charliz)
    2011-12-12 23:42:23
    քեզ ձիգ բահի քոթոթ.... չթուլանաս :D :D :D
 • NO NAME
  2011-12-13 00:06:24
  Բա Ժորա Դիլբարյան -շտապիր ]:) ]:) ]:)
 • M...
  2011-12-13 01:32:19
  էն ովա???? քոփփիի կառկառուն դեմքերից մեկ...Ծով ԱՍՏՂԻԿՍ (ծաղիկ) ԼԱՎ ԵՍ ԱՍՏՂՈՒԼՍ ???
 • Lian
  2011-12-13 12:25:02
  (ախ) (ախ) (ախ) վայ մամաաաաաաաաաաաաա ջաաաաաաաաաննննն...... ]:) ]:) ]:) ]:)
 • not ordinary...♥
  2011-12-13 18:46:46
  վաայ ամաաաաաաան......................... :D :D :D :D :D :D :D ամենալավը Ուրումյաննա............. Ուրումյան ֆորեվըըը :D :D :D :D
  • LILI757
   2011-12-13 20:01:12
   իաաաա իրան բան չասես ,.....ինքը իմ կուռքնաաա :D :D :D :D :D :D :D :D
   • not ordinary...♥
    2011-12-14 17:26:24
    իմն էէէէէլ.. ձենը ինչ լավնա չէ՞՞՞՞ :D :D :D :D
   • LILI757
    2011-12-14 20:08:20
    հա բա կլկլոցը սպանումաաաա (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • tatev
  2011-12-14 00:48:58
  (վատ) (վատ) (վատ) (վատ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)