Copy SMS

 • Ani
  2011-12-12 18:45:06
  :) :) :) :) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ապրես, վերջնննն էր
 • LILI757
  2011-12-12 18:47:25
  վաաաաայ մեռաաաաա :D բայց շաշի տպավորություն կթողնենք էէէ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Աստղ★
  2011-12-12 18:52:03
  կամ էլ ասի - բայց դու էս ինչ լաաավն ես աաայ զզվելիիիիիի.... :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:)
 • Alla
  2011-12-12 18:59:08
  լավն էր... :D
 • Name..))
  2011-12-13 18:40:36
  աաա լավնաա...կառելիա պօոցել... :D (ժպիտ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-12-14 00:10:11
  իսկ եթե "սիրելիս"-ը չի
 • Haso97
  2012-01-07 21:49:17
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուռա)
 • lilit-9898
  2012-02-05 00:40:08
  ]:) ]:) ]:) ]:) :D :)
 • Ꭿstx(K)
  2012-06-09 19:00:06
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • հեղափոխական...
  2012-06-09 19:03:27
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ես էլ գիտեմ լուրջ բանաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D