Copy SMS

 • N.....
  2011-12-14 16:57:17
  :O Ուղղակի հրաշքա (գինի) .......Ջիջիլվեցի (խփո) ...........
 • not ordinary...♥
  2011-12-14 17:33:11
  վաաաաաաախ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) ... բա ստեղ չլինեիիիիինք (պարել) (պարել)
  • LILI757
   2011-12-14 19:45:20
   բա եկենք գնանք (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
   • not ordinary...♥
    2011-12-14 21:38:31
    բա գնաաաաանք... մեր ձեռը չի՞՞՞
 • Grigor
  2011-12-14 20:17:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ՇԱՔԵ
  2011-12-15 22:37:32
  :O օօօօօօ........շքեղ ա... :O