Copy SMS

 • Սոֆի
  2011-12-16 12:17:05
  շատ ճիշտ նկարներ էին Արփի ջան (լավ) (բռավո)
 • Ami
  2011-12-16 12:24:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Knarik
  2011-12-16 13:24:49
  ճիշտա ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ)
 • M.A.
  2011-12-16 14:55:35
  էս մեր կյանքնա: ]:) ]:) ]:) շատ լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • TATok
  2011-12-16 15:14:46
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) :)
 • Մերի
  2011-12-16 19:07:47
  Դառը իրականություն (ախ) ցավալի է, բայց փաստ է :(
 • LILI757
  2011-12-16 20:38:25
  ճիշտաաա ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • MANEBARCELONA
  2011-12-17 10:19:18
  շատ լավն էր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Star1617
  2011-12-17 12:31:31
  շաաաաաաաաաատ լավն էէէէէէէէէէէր...շաաաաաաաաաատ
 • GOHAR
  2011-12-22 23:04:30
  SRTINN CHES HRAMAYI................MISHT EL TENCA SIRUM ENQ NRANC OVQER MERJUM EN MEZ EV MERJUM NRANC OVQER SIRUM EN MEZ
 • LARISI(K)
  2012-11-28 19:38:58
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) Free smiley Free smiley