Copy SMS

 • *****
  2011-12-20 08:24:40
  (ուրախ) (ուրախ) :D :D (լավ) (լավ)
 • Արթի
  2011-12-20 08:33:18
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) Լավն էին
 • S.B.
  2011-12-20 10:16:48
  ]:) ]:) :D :D
 • ...mariam...
  2011-12-20 13:33:32
  :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Knarik
  2011-12-20 15:06:28
  ապանին ]:) ]:) ]:) ]:)
  • Knarik
   2011-12-20 15:08:21
   (ախ) սպանին*
 • ☃ MARIAM ☃
  2011-12-20 15:20:57
  :D :D :D
 • ☼☼☼
  2011-12-20 15:42:26
  (պարել) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) բոցեն
 • not ordinary...♥
  2011-12-20 16:11:24
  ]:) ]:) ]:) :D :D 11-երորդից Հայաստանի գյուղերում էլ կլինիիիի :D
  • LILI757
   2011-12-20 22:09:39
   դե արի հաշվի 11-ը որնա (ախ) (ախ) (ախ) :D :D :D :D
   • not ordinary...♥
    2011-12-20 22:59:25
    Լիլ բայց ասա որ հաշվել եեեես :D :D :D :D
 • ERIK98
  2011-12-20 22:51:36
  ինչ բոցեր են անում (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • M.A.
  2011-12-20 23:08:07
  4-ը,13-ը հայոտ են ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) :D :D :D :D :) :) :) :)
 • ՇԱՔԵ
  2011-12-21 00:00:46
  :D լավն էր, բայց դե մեղկ են
 • Son...
  2011-12-23 23:38:13
  (խոնարհվել) վաայ մամա ջաան-էս ինչ ծիծիաղ ժողովուրդ եեն՝՝՝՝ ]:) ]:) ]:)
 • Hakobyan Sona
  2011-12-24 21:43:18
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :) :) :) :) :)
 • LARISI(K)
  2012-11-28 19:37:46
  (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D :D :D