Copy SMS

 • TATok
  2011-12-21 19:58:49
  :D :D
 • vitaminchik1998
  2011-12-21 19:59:02
  էս էլիա եղել Քոփիում (դեմք) (դեմք)
  • Tinga
   2011-12-21 23:15:42
   Ես էլ ասեմ որտեղից էր ծանոթ...քոփիից քոփի եմ արել... :)
   • Արթի
    2011-12-21 23:34:07
    Տինգա ջան վոնցվոր էլի դու էիր սարքել :) :) :) :) :) :) :) :) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) բռավո լավն էր ինչպես միշտ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Shush
    2012-02-28 22:43:07
    հա ես ինչքան հիշում եմ էլի Տինգանա սարքեեելլ....բայց լավնա...ու ճշմարիտտտ :)
 • ANCHUSIK
  2011-12-21 19:59:37
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D
 • Սոֆի
  2011-12-22 10:16:34
  :D :D
 • Mariam
  2011-12-22 12:24:15
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • S.E.M (eliz)
  2011-12-22 15:14:47
  էտ իմ մոտ էլա տենց լինոՒմ մեկ-մեկ ;) :D :D :D
 • ՇԱՔԵ
  2011-12-22 16:58:02
  ժամանակը թռչում ա... (ուրախ)