Copy SMS

 • vlo.vlo.vlo
  2011-12-22 18:14:40
  Տակի նկառի մեյ վերեվի կառտեռից վօշմեկ չկա (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (խփո) :D
 • Ստելլա
  2011-12-22 18:16:16
  հե՜՜՜՜յյյյյյյյյ բայց քարտերը նույնը չենննննն :O :O (ժպիտ) (ժպիտ)
 • LILI757
  2011-12-22 18:21:54
  վաաայ Տինգ վերջն ես.... :D :D :D :D :D :D
 • Suz
  2011-12-22 18:23:37
  էէէէէէէէէէէէէէ..... հետաքրքիր չէէէէէէէէէէէէէր... միանգամից ջոկեցինք :'(
 • LILI757
  2011-12-22 18:24:41
  ես շունը ինձնից 20 վարկյան խլեց (դեմք) :D :D :D :D :D :D
  • Tinga
   2011-12-22 18:35:52
   Ուզում էի 5 րոպե գրեի... են էլ ասեցի չի կարելի Տինգա ջան ...չի կարելի... :)
   • LILI757
    2011-12-22 18:38:11
    ես սկզբից հասկացա որ դժվար ինչ որ կապ ունենա բայց նաֆսյակի նայեցի :D :D :D :D :D :D
 • Նարինե-Հենրիխ18
  2011-12-22 18:35:02
  ես իմացա ես իմացա իմացաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Tinga
   2011-12-22 18:36:17
   Ապրի Նարինեն ապրի... (ժպիտ)
 • Mar (charliz)
  2011-12-22 19:13:15
  խաաաաաաաայ, էս ին բոմբ էր....ես կասեի շունը փոխեց բոլոր խաղաքարտերը :D
 • Sed
  2011-12-22 19:54:31
  հաաաաաաաաաաաաա ես իմացա տակի թվեր2 լրիվ ուրիշ թվեռ են (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) :P :P :P :P :P
 • not ordinary...♥
  2011-12-22 20:26:56
  վաախ հավեսն էր բայց.. (լավ) . դուրս եկավ.... (բռավո) .. երկրորդ անգամից նոր հասկացա ինչն ինչոցա..... :D
 • Քրիստինա
  2011-12-22 20:47:19
  ճիշտաաաաա քարտերը նույնը չեեեեեեեենննննն :O :O :O :O :O
 • vlo.vlo.vlo
  2011-12-22 21:20:14
  ամենա առաջինը ես եմ գրել (ժպիտ) (ժպիտ) :) :P
  • M.A.
   2011-12-22 22:19:33
   եթե չգրեիր ավելի հետաքրքիր կլիներ (ժպիտ) (ժպիտ) բայց ես շուտվա ֆոկուս էր: Համենայն դեպս Ապրի Տինգան (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Hakobyan Sona
  2011-12-24 17:48:11
  (ոչոչ) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Goga Xachatryan
  2012-02-08 13:29:16
  ]:) ]:) ]:) ]:) քարտերը նույնը չէին (խփո) (խփո) (խփո)
 • Goga Xachatryan
  2012-02-08 13:30:43
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) պաիիիիի