Copy SMS

ԱՌԱՋԱՐԿ

ՈՒրեմն խաղում ենք խաղ , ճիշտա հասարակա բայց երևի հետաքրքիր կլինի..  Ես ասում եմ տղայի անուն դուք նրա անվան վերջին տառով ասում եք ուրիշ անուն: Բայց կա մի հատ էսպիսի պայման աղյիկները գրում են տղաների անուններ իսկ տղաները աղջիկների....        ԱՌԱՋԱՐԿ - ԱՌԱՋԱՐԿԱՌԱՋԱՐԿ - ԱՌԱՋԱՐԿ
7

86

1912

 • dinka13
  2011-12-25 13:47:02
  ԴԱՎԻԹ
  • eliz
   2011-12-25 13:52:32
   Վարդան (ծաղիկ)
 • dinka13
  2011-12-25 13:53:41
  ՆԱՐԵԿ
  • M.A.
   2011-12-25 13:56:29
   Կարեն
 • dinka13
  2011-12-25 13:59:03
  ՆԱԻՐԻ
  • M.A.
   2011-12-25 14:00:08
   իՎան
 • dinka13
  2011-12-25 14:03:21
  ՆՕՐԵԿ
 • emil1999
  2011-12-25 14:07:47
  Կիմա
 • ani1997
  2011-12-25 14:10:25
  ԿՈՐՅՈՒՆ . ԱՉՔԻՍ ԼԱՎԵԼ ՍՏԱՑՎՒՄԱ.. ;) :)
  • emil1999
   2011-12-25 14:12:10
   Նունուֆար
 • ani1997
  2011-12-25 14:13:38
  Ր բայց կա՞ Ռոման
  • emil1999
   2011-12-25 14:15:46
   կարաս ասես Րաֆի
 • emil1999
  2011-12-25 14:17:21
  Նիկո
  • M.A.
   2011-12-25 14:20:12
   Ոսկան
   • emil1999
    2011-12-25 14:21:00
    Նառա
   • ani1997
    2011-12-25 14:23:38
    Անդրանիկ
   • M.A.
    2011-12-25 14:24:36
    Կոլյա
   • emil1999
    2011-12-25 14:25:13
    Կարինե
   • ani1997
    2011-12-25 14:25:38
    ԱՐՄԱՆ
   • emil1999
    2011-12-25 14:26:52
    անահիտ
   • ani1997
    2011-12-25 14:27:11
    ԵՐԵՄ
   • M.A.
    2011-12-25 14:27:18
    Երեմ
   • emil1999
    2011-12-25 14:28:35
    Մարյամ :) :)
   • M.A.
    2011-12-25 14:42:02
    Մհեր :P :P :P :P :P
 • ani1997
  2011-12-25 14:19:24
  ՕՆԻԿ... Ո ՕՎ ՀԱՍՏԱՏ ՉԿԱ... :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • M.A.
   2011-12-25 14:21:01
   կա
   • ani1997
    2011-12-25 14:24:35
    ուփսսսսսսսսսսսսսսս. ՃԻՇՏԱ ՄՕՌԱՑԵԼ ԷԻ ... :)
 • emil1999
  2011-12-25 14:22:32
  Մար ջան խի ես նեղացել ինձնից՞ (:|
  • M.A.
   2011-12-25 14:24:12
   Չեմ սիրում որ Մարյամ են ասում
   • emil1999
    2011-12-25 14:26:05
    բա ինչ ասեմ՞՞՞՞՞՞քո անուն Մարյամ չի՞ (ծաղիկ)
   • M.A.
    2011-12-25 14:28:22
    ՄԱՐԻԱՄա մեկել յնկերսա մայրամ ասում յտենց ել գրումա :( :(
   • emil1999
    2011-12-25 14:30:24
    հաաաաա պարզա
   • M.A.
    2011-12-25 14:40:30
    դե Մար կասես O:) օկ՞
   • emil1999
    2011-12-25 15:34:42
    ՕԿ
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:36:04
    ոՒրախ եմ որ համաձայնոՒթյան եկաք...այսինք Էլիզը ոՒրախա որ դոՒք ոՒրախ եք որ դոՒք համաձայնոՒթյան եք եկել ;) ;) :D :D :D :D
   • M.A.
    2011-12-25 15:37:55
    Մարն ել ուրախա որ դու ուրախ ես որ մենք համաձայնության եկանք :D :D :D (ուրախ) (ուրախ)
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:44:28
    շատ լավա էէէէէէ շատ շաատ լավա որ ես ոՒրախ եմ որ դոՒք ոՒրախ եք որ դոՒք համաձայնոՒթյան եք եկել :D :D :D
 • eliz
  2011-12-25 15:12:41
  Էլիզ (ծաղիկ) ]:) ]:) ]:)
  • SYUZ
   2011-12-25 15:28:13
   Զինա (ախ)
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:33:52
    Ալիչե
   • M.A.
    2011-12-25 15:33:57
    Ազատ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:35:08
    Տիգրան (խփո) (խփո)
   • M.A.
    2011-12-25 15:35:09
    ինչի չէ՞՞՞՞՞ ]:) ]:) ]:) :D :D
   • emil1999
    2011-12-25 15:35:10
    տմբուշկա (ախ)
   • M.A.
    2011-12-25 15:35:44
    տմբուշկա չի պահարանա (դեմք) :D :D :D
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:36:51
    խաաայ ՄԱր ջան :D :D :D
   • S.E.M (eliz)
    2011-12-25 15:37:21
    պահարան չի պահարանա (դեմք) :D :D
   • M.A.
    2011-12-25 15:38:43
    ոչ ես պնդում եմ որ պահարանա ;) ]:) ]:) :D :D
 • M.A.
  2011-12-25 15:39:36
  Ն-ով Նիկոլայ :D :D
 • SoNa
  2011-12-25 15:45:12
  Յուրա
 • M.A.
  2011-12-25 15:47:29
  նայ Աթաբեկ (վայքո)
 • SoNa
  2011-12-25 18:13:23
  Կարենչիկ
 • ani1997
  2011-12-25 18:48:27
  ԿԻՐԱԿՈՍ... ]:) :) :)
 • MeluSh
  2011-12-25 19:39:42
  Սեդրակ
 • MELINE BARCA
  2011-12-25 20:01:29
  կլօր
  • S.E.M (eliz)
   2011-12-25 20:03:15
   անոՒն ոչ թե առարկա ]:) ]:)
 • MELINE BARCA
  2011-12-25 20:29:41
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • not ordinary...♥
  2011-12-25 20:38:18
  Կիկոս :D
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2011-12-26 11:59:12
  ՆեկտաՐ :)
  • M.A.
   2011-12-26 12:02:02
   Րաֆֆի
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2011-12-26 12:04:46
  ԻվաՆ
  • M.A.
   2011-12-26 12:12:16
   Նինա
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2011-12-26 12:19:18
  Ալբերտ
  • ՇԱՔԵ
   2011-12-26 21:47:53
   Տոնական (գինի)
   • LILI757
    2011-12-26 22:03:24
    նվարդ (ծաղիկ)
   • ՇԱՔԵ
    2011-12-26 22:05:23
    դմբո (ժպիտ)
   • H.A.N.G.
    2011-12-26 22:06:42
    Ոսկան :)
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 22:08:05
    նվարսակ :D
   • LILI757
    2011-12-26 22:13:03
    կարապետ ;) ;) ;)
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 22:16:26
    տնաքանդ կամ Տաթեվ
   • M.A.
    2011-12-26 22:17:22
    տարոն
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 22:24:48
    նեֆերտիտի :D
   • LILI757
    2011-12-26 22:31:38
    իվանով (վայքո) (վայքո)
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 22:33:24
    Վիշապաքաղ Վահագն :)
   • LILI757
    2011-12-26 22:36:19
    նկարազարդ նվարդ :D :D :D :D
   • M.A.
    2011-12-26 22:55:20
    դերենիկ :D
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 23:06:26
    ԿԻԵՎՅԱՆ ԿԱՏԼԵՏ ԿԱՐԵՆ
   • H.A.N.G.
    2011-12-26 23:12:48
    Նիկոլ
   • SANTA CLAUS
    2011-12-26 23:16:35
    ԼԻԼԻ.... Թ :)
   • H.A.N.G.
    2011-12-26 23:20:14
    Թորգոմ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • M.A.
  2011-12-26 22:30:51
  իվանուշկա ]:)
 • Ando
  2011-12-27 23:44:49
  ԿԱՄՈ