Copy SMS

 • LILI757
  2011-12-28 16:26:31
  ոինչ հավեսա...լավ պոստ էի շաաաատ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • M.A.
  2011-12-28 17:30:50
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավն էր
 • ՇԱՔԵ
  2011-12-28 23:04:42
  եթե ներվերս հերիքեր մեծ հաճույքով կսարքեի, բայց չեմ կարա
 • ANIKO
  2012-07-13 12:30:28
  ՎԱԽ (լավ) :D :D
 • ես պոստը հիշեցի են ժամանակ ուզում էի սարքեյ :D