Copy SMS

Ամանորյա երգեր քոփիփասթցիների համար

Ամանորյա երգեր քոփիփասթցիների համար - նոր տարի, Ամանոր, երգեր
Ինչ ամանոր առանց համապատասխան երգերի ... Ամանորյա երգեր քոփիփասթցիների համար - նոր տարի, Ամանոր, երգեր

?fs=1&hl=ru_RU" />?fs=1&hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
?fs=1&hl=ru_RU" />?fs=1&hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
?fs=1&hl=ru_RU" />?fs=1&hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
?fs=1&hl=ru_RU" />?fs=1&hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
5

9

4047

 • Santa Girl (eliz)
  2011-12-31 19:21:00
  դե ոՒրեմն լսենք այս երգերը ոՒ նշենք նոր տարին ]:) ]:) ]:)
  • Santa Girl (eliz)
   2011-12-31 19:50:29
   միասին քոփիով (խփո) (խփո) (խփո)
 • Ալեքս 360°
  2011-12-31 20:56:31
  Հայերեն չկա ինչա ՞
  • eliz
   2011-12-31 20:59:11
   փաստորեն չէ ]:) ]:)
   • Ալեքս 360°
    2011-12-31 21:13:55
    ափսոս անուշ սարի ծաղիկ ափսոս իգիթ քո յաիրն (ուրախ) (ուրախ)
   • eliz
    2011-12-31 21:25:20
    վաաաաայ ես էլ ասեցի մոռացել եեեեեեեես էտ պոսքերը ]:) ]:) ]:) ]:)
   • Ալեքս 360°
    2011-12-31 21:32:35
    խոսքերը Էլիզ ջան (ուրախ) (ուրախ)
   • Santa Girl (eliz)
    2011-12-31 23:13:54
    ՀԱ ԷԼԻ ]:) ]:) նոր տարվա օրով գժվել եեեեեեեեմ ]:) ]:) ]:)
 • Քրիստինա
  2011-12-31 22:53:21
  lavn eeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnn (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)