Copy SMS

Քոփի ռեստորան

Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ

Բարև ձեզ իմ շաաաատ սիրելի քոփյուասթցիներ...շնորհավորում եմ բոլորիտ Ամանորն ու Սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ ամենալավ բաները... :gini:

դե էսօր արդեն ամսի 5-ն ա ու Քոփի ռեստորանի դռները բաց է բոլորի առջև :ura:

դե տեսեք ինչ սիրուն սեղան ունենք...շատերն արդեն գտել են իրենց զույգերին իսկ ովքեր  չեն գտել արագ արագ  գտնում են իրենց զույգին ու գալիս ուրախանալու :snap:

դե բոլորով էսօր լավ Նոր տարի ենք նշում լավ լավ կենացներ ասում պարում ուրախանում

դե ձեզ տեսնեմ :DD:

Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
Քոփի ռեստորան - հետաքրքիր, նկարներ
7

98

2294

 • M.A.
  2012-01-05 16:44:55
  ուխխ քեֆը եսօրա՞՞՞ (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • LILI757
   2012-01-05 17:52:35
   հա Մար ջան էսօրա (ուռա) (ուռա) զույգիտ գտար՞ (:|
   • M.A.
    2012-01-05 18:11:35
    դե մեկը կա էլի
   • LILI757
    2012-01-05 18:20:40
    և ով ա ետ մեկը՞ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • M.A.
    2012-01-05 18:38:23
    ՀՏ Վանը O:) O:)
   • LILI757
    2012-01-05 18:42:47
    հաաա դե կամաց կամաց ուրախանում ենք (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
   • M.A.
    2012-01-05 19:19:29
    կփորձենք O:)
 • Shush
  2012-01-05 16:47:15
  Լիլի ջան ի դեպ ասեմ որհարբած բալն արդեն պատրատաաա,,,ինչպես նաև խոստացված մրջնի բույնըըը (պարել) (պարել) (պարել) (խփո)
  • LILI757
   2012-01-05 17:53:50
   հա՞՞՞ դե լավա մռութ ջան դե դիր սեղանին :) :) :)
   • Shush
    2012-01-05 18:55:23
    ըհնց ջանա էս էլ դրեցինքքքք (պարել)
   • LILI757
    2012-01-05 19:13:00
    բան չենք մոռացել չէ՞ (:|
   • Shush
    2012-01-06 12:31:15
    չէէ հա
 • ես ոՒնեի զոՒյգ սակայն հիմա չեմ ոՒզոՒմ ոՒնենալ և առհասարակ տրամադրոՒթյոՒն չկա մասնակցելոՒ բայց ձեզ լավ ժամանց եմ ցանկանոՒմ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • (ՀՊԿ) Սաքո
   2012-01-05 17:20:29
   (վայքո) (վայքո) (վայքո) վատա վատա :( :( , բա ինչ ես անելու՞՞՞ (ծաղիկ)
  • H.A.N.G.
   2012-01-05 17:39:54
   էս ինչա կատարվում՞ (վայքո) (վայքո) (վայքո) Էլիզ՞ ովա կծել՞ (ծաղիկ) (ծաղիկ) ում-ումը, բայց քո տրամը միշտ տեղնա եղել (:| (:|
   • չէ էլ ոչ մի բանի տրամ չկա ամեն ինչց հիասթափվել եմ (լուսնաքայլ) նոր եմ հասկանոՒմ մնացածին թե ինչա դատարկոՒթյոՒնը :'( :'(
   • Knarik
    2012-01-05 17:41:49
    ԷԼԻ մոտ էսօր մի բան էն չի (:| :(
   • Knarik
    2012-01-05 17:42:24
    ԷԼ ինչ դատարկություննն?? :(
   • Քնար ինձ համար երեկ պարզ դարձավ որ ես ստեղ ավելորդ եմ ոՒ չեմ ոՒզոՒմ էնքան որ մտնեմ (ծաղիկ)
   • հա Քն ջան դատարկոՒթյոՒնա մոտս ոՒրիշ ոչ մի բան (լուսնաքայլ)
   • Knarik
    2012-01-05 17:46:07
    էէէէ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 17:48:13
    Էլ ջան ում ասածից հասկակցար (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) տենց բան չկա (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) (ոչոչ) ինչպես միշտ բոլորիս սիրելի Էլիզն ես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • չէ ՀԱս չեմ ոՒզոՒմ սենց ասեք ես ամեն ինչ լավ հասկանոՒմ եմ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 18:07:53
    Էէէէէէէէէէէ լավ էԼԻ ՍՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ԵՍ ԷԼ ԵՐ&Ի ՈՉ ՄԻ ԲԱՆ ՉԵՄ ԱՆԻ :( :( :(
   • Knarik
    2012-01-05 18:09:39
    ԵՐԵԽԵՔ ԻՆՉԱ ԵՂԵԼ ՁԵԶԶԶ???? (ծաղիկ) :( :(
   • M.A.
    2012-01-05 18:11:05
    ես եմ մեղավոր՞
   • Alex
    2012-01-05 18:12:20
    :'( :'( աաաաաաաաաա ես էլ հիշա :( :( լավ չի լավ չի կարոտել եմ
   • LILI757
    2012-01-05 18:13:43
    վաաայ Քնար ով ա բան հասկանում>>>՞՞՞՞՞՞՞ |( |( |( |( :(
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 18:13:48
    ԻՄ ՏՐԱՄԸ ԼԱՎ ԷՐ. ԲԱՅՑ ՉՀԱՍԿԱՑԱ ԷՍՏԵՂ ԻՆՉԱ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ (վատ)
   • Knarik
    2012-01-05 18:14:57
    ԱԼԵՔՍ ԿԱՍԵՍ ԻՆՉԱ ԵՂԵԼ,ԷԼ ՉԵՄ ՀԱՄԲԵՐՈւՄ?? :( :(
   • Alex
    2012-01-05 18:19:23
    սիրածս աղջկան եմ հիշել է շաբատա սմս չի գրել կարոտել եմ աաաաաաաաաաա :( :( :( :( :D :D լուրջ բան չի եղել դու էլ սկսի :(
   • eliz
    2012-01-05 18:23:51
    այսինքն՞ (:|
   • Knarik
    2012-01-05 19:12:02
    վայ Ալեքս ջան :'( :'( :'( :D :D ողբա,որ կապել ենք (ուրախ) (ուրախ) :D
   • N.....
    2012-01-05 19:17:32
    Քնար մեզնից կարգին եղերամայրեր կստացվեն,Ալեքսից էլ եղերահայր (գինի) ......... (ախ) ............
   • Knarik
    2012-01-05 19:33:32
    հաաա ]:) ]:) սաղս եղերերգ ենք կապել :'( :D (ախ) (ախ)
   • N.....
    2012-01-05 19:37:52
    Հաաաաա,ուֆ,սաղ գնացին (ախ) ,ներքևում կենաց եմ ասել,ոչ մեկ սկի չի էլ միանում |( ..........
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2012-01-05 17:06:24
  ԵրԵխԵՔ ջԱԱԱՆ ԵՍ ԵԼ չԵՄ ԳԱԼՈՒ ՀԱՎՍ չՈՒՆԵՄ ԸՆԴՀԱՆրԱՊԵՍ ձԵԶ ԲԱրԻ ժԱՄԱՆՑ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2012-01-05 17:25:28
  ԵՍԻՄ՞՞՞՞՞ (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Ալեքս 360°
  2012-01-05 17:26:35
  ես ինչ անհավեսությունա
 • N.....
  2012-01-05 17:28:29
  Իմ մոտ էլ տրամադրություն չկա,բայց ԿԱՐՈՂԱ կարանամ մտնեմ (լուսնաքայլ) ............
  • Ալեքս 360°
   2012-01-05 17:34:25
   իա ինչա եղել ձեզ ՞
   • N.....
    2012-01-05 17:40:45
    Էէէէէէէէէ,Ալ (լուսնաքայլ) ................ :( ...............
   • իսկականից ՀԱս ջան էէէէէէէէ :'( :'(
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 17:50:43
    հիմա ինչ նենց եք անելու բոլորիս տրամը ընկնի, չենք պայմանավորվել քոփիում տխրել չկա (ոչոչ)
   • հա ես էլ ընդհանրապես չեմ գրելոՒ դոՒք ոՒրախ քոմենթներ գրեք մենակ (ծաղիկ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 17:58:02
    լավ էլի (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) ես ինչ եղավ, ով բան ասեց՞ ով դատարկություն մտցրեց հոգիդ O:) լավ էլի քոփիի ընտանիքը կամաց-կամաց քչանումա, մեկը սիրահրվումա մեզ մոռանում, մեկը տխրումա մեզ մոռանում լավ էլի, է լ քեզ կարամ քոփի սմս գրեմ՞ (ծաղիկ)
   • եթե ոՒզոՒմ ես գրի Հաս ջան (:| (ծաղիկ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 18:08:38
    ՀԵՍԱ ԿԳՐԵՄ (ծաղիկ)
   • Alex
    2012-01-05 18:09:15
    էէէէէէէէէէ Հաս ինչա եղել ինչ եղավ տօղեք դռանք ուրախացեք Ալիզ ջան քեզ ինչ եղավ մնում մնում ետ ես ասում , վերջ տվեք
   • eliz
    2012-01-05 18:11:30
    ես բան չոՒնեմ ասելոՒ Ալ ջան ես բան չեմ գրի էլ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-05 18:12:18
    ԱՍԱ Է ԱԼԵՔՍ ՋԱՆ :(
   • eliz
    2012-01-05 18:13:02
    էլ տենց բան չեմ գրի կներեք (խոնարհվել) (խոնարհվել) հազար անգամ ԿՆԵՐԵՔ (ախ) |( (օգո)
   • Alex
    2012-01-05 18:13:46
    ի ուզում ես նեղանանք չենք ասում բան մի գրի հիմա քեֆնա մեր կեր խմի քեֆ արա (ժպիտ)
   • eliz
    2012-01-05 18:28:00
    հա լրիվ մոռացեք ոՒ իմացեք որ քեֆա ոՒրախոՒթյոՒն պետք չի տխրել (լուսնաքայլ)
 • LILI757
  2012-01-05 17:54:37
  լավեք Էլի վաաայ իմ տրամն էլ էք քցում |( |( |( |(
  • Alex
   2012-01-05 18:09:56
   հա ճիշտ ես ինչ էք անում (ախ)
   • eliz
    2012-01-05 18:12:02
    ճիշտա մի հատ բոլորդ ոՒրախացեք (պաղպաղակ)
   • eliz
    2012-01-05 18:12:20
    վերջապես նոր տարիյա :^)
   • LILI757
    2012-01-05 18:12:46
    ուուֆ բան չեմ հասկանում մի հատ կլինի մի քանի րոպեով մոռանաք ձեր պրոբլեմները (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • LILI757
    2012-01-05 18:17:08
    ու առաջինը հենց դու (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • Alex
    2012-01-05 18:20:48
    հա հենց խի հիմա հիշան
   • LILI757
    2012-01-05 18:23:48
    ես շատ իմանամ՞՞՞՞՞՞ ես շաաատ ուրախ եմ ես պոստը սարքել (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Alex
    2012-01-05 18:32:08
    ես էլ ուրախ ուրախ մտա (բռավո) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • LILI757
    2012-01-05 18:33:38
    դե վերջ արդեն ուրեմն սաղով ուրախանում ենք (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
 • ArmenSPN
  2012-01-05 18:25:24
  ես ինչի են շատերի դեմքերը դուդուկ նվագում՞՞՞՞՞՞ :^) :^) :^) :^) (ախ)
  • eliz
   2012-01-05 18:27:09
   արդեն տենց չեն լինի (լուսնաքայլ)
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:29:33
    բա դու՞՞ քո դեմքն էլա դուդուկ նվագում՞՞՞ :^) թե քոնը կիթառա նվագում՞՞՞ :D :D :D :D :D
   • LILI757
    2012-01-05 18:31:30
    իրանը եսա դաշնամուր կնվագի :D :D :D :D
   • eliz
    2012-01-05 18:32:15
    Արմ իմը ոչ մի բան չի նվագոՒմ (ծաղիկ)
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:33:28
    քոնը երգումա լավ :D :D :D :D
  • LILI757
   2012-01-05 18:27:42
   լլաաաավ վերջ արդեն եկեք ուրախանանք էլի հերիքաաա |( |( |( |(
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:31:09
    եկեք,,, դու դհոլը նվագի ԼԻլի,, Էլիզը Կիթառ,, իրար հետ լավ բռնում են (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • LILI757
    2012-01-05 18:32:43
    ախր դհոլ նվագել վաաաափշե չգիտեմ (ախ) :D :D :D :D
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:38:39
    ոչինչ դու դըմփդըմփացրա սովորական,, խմած են շատ չեն ջոկի :D :D :D :D :D
   • LILI757
    2012-01-05 18:40:27
    դե բեր գոնե կեսերից էլի հիմի լուրջ մարդիկ կան խայտառակ չեղնեմ դու էլ շուտ շուտ բաժակները լցրա (գինի) :D :D :D :D :D
  • Alex
   2012-01-05 18:30:43
   :( :( :( :(
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:34:36
    Ալեեեքս՞՞՞՞՞ դու էլ վարաքվիր՞՞՞ (ուրախ) :) :)
   • Alex
    2012-01-05 18:37:06
    հա ախպեր ասի տենամ լավ եմ նվագում (ուրախ) (ուրախ)
   • LILI757
    2012-01-05 18:39:24
    տխրելը վերջացելա ես 2 օրը չենք ստանալու (գինի) :D :D :D :D :D
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:40:05
    հաաա լավ էլ դուդուկահարում էիր (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) կարողա Պիրատի ու Գլադիատորի մեջի դուդուկի ֆոները դու ես տվել՞՞՞ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • ArmenSPN
    2012-01-05 18:41:25
    ես ճամփեքը կփակեմ, որ էս տարի վաբշե չստանանք (գինի) :D :D :D :D
   • LILI757
    2012-01-05 18:46:50
    դե վերջ սաղին կասես որ պահանջարկ չկա դրա համար չենք ստանալու :D :D :D :D :D
   • Alex
    2012-01-05 23:44:08
    ֆոները չէ ֆունտերը ես եմ տվել (ուրախ) (ուրախ)
 • N.....
  2012-01-05 18:39:10
  Ըհըն,պըրծ,սկսեցինք քեֆը (լուսնաքայլ) .........
  • LILI757
   2012-01-05 19:16:51
   դե հիմա որից սկսենք՞՞՞՞ ավելի լավա դու մի հատ կենաց ասես (գինի) :) ]:)
   • N.....
    2012-01-05 19:21:16
    Ես կենաց ասելուց տենց լավ չեմ,բայց ասեմ,ուշադրությունննննննննննննննննննննննննննննննննննն՝ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) ՈՂՋ ԱՌՈՂՋ (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
   • LILI757
    2012-01-05 20:12:51
    ամենակարևորն էլ էտա..... բա մեր Ֆիզրուկն ով ա՞՞ :^) :D :D :D :D :D
   • Alex
    2012-01-05 23:45:21
    լավ էլ կենաց ասիր միանում եմ ես դե խմենք (գինի) (գինի)
   • LILI757
    2012-01-06 13:35:57
    բոլորի բաժակները լցրած են՞՞՞՞ (:| (գինի)
 • Alex
  2012-01-05 18:40:20
  էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ ես գնացի քեֆ չեղավ ինչպես սկիզբը այնպես էլ ավառտ ունեցավ , գնամ հետո կգամ , ձեզ էլ մի խորհուրդ մի լավ խմեք դարդերը մոռացեք (գինի) (գինի)
  • LILI757
   2012-01-05 18:41:23
   Ալեքս կարաս չգնաս արդեն կամաց կամաց սկսում ենք (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
   • Alex
    2012-01-05 18:48:41
    տեղ եմ գնում