Copy SMS

 • LILI757
  2012-01-06 17:18:13
  դու ես սարքել՞ (:| (:| (:|
  • Lollipop
   2012-01-06 17:21:24
   հա ես էի սարքում, տատս էլ օգնում էր :D
   • LILI757
    2012-01-06 17:24:59
    բա ասերի ես էլ կգայի կօգնեի :D :D :D :D
   • Lollipop
    2012-01-06 17:27:50
    չէ այ մարդ, տատս լավ էլ օգնում էր ]:) ]:) ]:)
   • LILI757
    2012-01-06 17:44:49
    բյց լուրջ դու չես չէ՞ սարքեեել ;) ;) ;) :D :D :D
   • Lollipop
    2012-01-07 14:29:57
    տո չէ հա :D
   • LILI757
    2012-01-07 16:18:27
    փաստորեն խափում էիր հա՞՞՞ ես էլ արդեն ուզում էի ասեմ որ ես քո քուրիկն եմ :D :D :D :D :D :D :D :D
 • H.A.N.G.
  2012-01-06 17:19:03
  քոփիով գնացինք էտտեղ ապրելու :) :) :)
 • Mecn Vardanius
  2012-01-06 17:21:14
  հմմ եթե դու ես հեեղինակը (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) չուպաչուպս ջաան O:) O:) O:) O:)
  • Lollipop
   2012-01-06 17:22:37
   "չուպաչուպս" :D :D :D :D (ժպիտ)
   • Mecn Vardanius
    2012-01-06 17:33:37
    լոլիպոպը չուպսոն չի՞՞՞՞ (:| (:| (:| :) (ծաղիկ)
   • Lollipop
    2012-01-07 14:28:27
    հաաաաաաաաաաաաաաաաա (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • M.A.
  2012-01-06 17:21:48
  վաաաաաաաախ ուշքս գնումա ԼՎ-ի համար, էս իմ համար էս սարքել չէ՞ (խփո) (խփո) (խփո)
 • inconnu
  2012-01-11 13:45:37
  պարզվումա դուք ել եք հա քոփի անում եսել գիտեմ նորմալ կայքա (վայքո) (վայքո) (ախ)
  • M***** Unknown
   2012-01-11 13:53:02
   որտեղիցա քոփի արել :^) :^) :^)
   • Lollipop
    2012-01-11 17:55:12
    վայ կներես քո հետ չեի, են վերևիտ մարդու հետ էի
   • M***** Unknown
    2012-01-11 17:58:47
    հասկացա
  • Lollipop
   2012-01-11 17:41:59
   ես քոփի չեմ արել հարգելիս