Copy SMS

 • SYUZI
  2012-01-08 17:50:52
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:)
 • Haso97
  2012-01-08 19:03:02
  Մերսի Սյուզ ջան (ժպիտ) :)
 • LILI757
  2012-01-08 19:24:41
  ճիշտա սիրուց հեռու եմ ,բայց լավ մտքեր էին (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ՇԱՔԵ
  2012-01-10 00:24:56
  Հեռավորությունը սիրո համար նույն է ինչ քամին կրակի,թույլը մարում է ուժեղը բորբոքվում: մեր սերը երեվի շատ թույլ էր, որ չդիմացավ մի քանի կիլոմետր հեռավորությանը
 • ℒIℒuShiK
  2012-06-08 17:22:22
  (լավ) (լավ) (լավ)