Copy SMS

 • LILI757
  2012-01-07 16:59:52
  էս էլ ես դու սարքեել՞՞՞ (:| :D :D :D :D :D :D
  • Lollipop
   2012-01-07 17:10:52
   հա, բայց մի տարբերությամբ՝ պապսա օգնել :D :D :D
   • LILI757
    2012-01-07 17:19:46
    հաաա ...կարողա պապին՞՞՞՞ :D :D :D :D :D
   • Lollipop
    2012-01-07 17:24:47
    (խփո) (խփո)
   • LILI757
    2012-01-07 17:26:34
    այսինքն ես ճիշտ եմ՞ :^) :D :D :D :D :D
   • Lollipop
    2012-01-07 17:34:18
    հաաաաաաաաաա ]:) ]:) ]:) ]:)
   • LILI757
    2012-01-07 17:41:49
    բաաա տենում ես ես ամեն ինչ գիտեեմ (խոնարհվել) :D :D :D :D :D :D :D
 • M.A.
  2012-01-07 19:04:28
  վԱրԴՍ շատ լավն էր, քո պես ;) (լավ) (լավ) (լավ) Քոփիում էն միակ մարդն էս որ իմ նկարները տեսել ես O:) O:)