Copy SMS

 • ♫☊LINAツ♫☊
  2012-01-09 16:12:42
  (ախ) (ախ) (ախ) (ժպիտ) ԻՆՉ ՈՒՐԱԽ ԱՎՏՈ ԷՐ :)
 • ♫☊LINAツ♫☊
  2012-01-09 16:19:41
  ԲԱՅՑ ՏԵՆԱՍ ՈՎԱ ԵՏՔԱՆ ԴՐԵԼ ԿՊՑՐԵԼ (ախ) (ախ) (ախ) :D
 • LILI757
  2012-01-09 16:34:39
  մանկապարտեզի դաստիարակի ավտո կլինի :D :D :D :D :D :D
  • M***** Unknown
   2012-01-09 16:41:26
   մանկապարտեզի անդաստիարակի :D :D :D
   • LILI757
    2012-01-09 16:54:00
    կամ էլ թենց :D :D :D :D բայց ինչ նեռվեր են ունեցել (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
   • M***** Unknown
    2012-01-09 16:57:32
    ծով նեռվեր ]:)
   • LILI757
    2012-01-09 19:46:19
    կամ էլ անկախ րենցից կպցրել են հետո տեսել արդեն (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D :D :D :D
   • M***** Unknown
    2012-01-09 19:52:56
    (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D :D :D :D շատ հնարավորա
 • R.P.
  2012-01-12 03:24:04
  վաաայյ վոնց էլ չեն ալարել էտքան կպցրել են (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) լլաավնն էէէին O:) O:) O:) :) :) :) :) (ծաղիկ) (բռավո)
 • ARPINE97
  2012-01-31 16:32:55
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • Immortal
  2013-04-03 19:42:18
  էս 2 տարեկան երեխու մեքենայա՞ :D