Copy SMS

 • Rozi
  2012-01-15 11:46:48
  սիրուն եննն (խփո) (խփո)
  • Սաքո
   2012-01-15 11:48:05
   ԳԻՏԵՄ (գինի) (լուսնաքայլ)
 • ՇՈՒՇԱՆ
  2012-01-15 12:46:25
  :O :O :O :O :O :O (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սաքո
   2012-01-15 13:10:12
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Sargsyan...(◔̯◔)
  2012-01-15 14:50:34
  սիրոՒն էր (օգո)
 • H.A.N.G.
  2012-01-15 20:52:35
  ուխ, շատ սիրուն էր մանավանդ ծառերը (լավ) (լավ) (լավ)
  • Սաքո
   2012-01-15 21:04:54
   ԳԻԻԻԻԻԻԻԻՏԵՄ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • H.A.N.G.
    2012-01-15 21:14:23
    դե ավելի լավ (խփո)
   • Սաքո
    2012-01-15 21:17:08
    ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ :D :D :D :D
   • H.A.N.G.
    2012-01-15 21:41:16
    (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (ժպիտ) ես համաձայն չեմ