Copy SMS

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ

Նկարիչ-ֆոտոգրաֆ Քրիստոֆեր Գիլբերտի աշխատանքները. հուսով՝ եմ դուք էլ կհավանեք :)
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկՔրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ
Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

Քրիստոֆեր Ջիլբերտ - արվեստ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, կրեատիվ, նկարներ, նկարիչ, յուրահատուկ

20

8

3891

 • Anna....
  2012-01-18 21:24:55
  1ը ես նայեցի շատ լավն եին
 • H.A.N.G.
  2012-01-18 21:29:26
  շաատ սիրուն էին, նկարներ կային, մտածոլու տեղիք էին տալիս (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • SMBAT
  2012-01-18 22:17:20
  ՄԵՌԱԾԸ ԼԱՎ ԷԼ ՖՈՏՈՇՈՓԱ ԱՆՈՒՄ :D :D :D :D :D ԻՍԿ ԵԹԵ ԼՈՒՐՋ ՇԱՏ ԼԱՎՆ ԷԻՆ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ)
 • nane m
  2012-01-18 22:38:54
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) հրաշք նկարներ էին (լավ)
 • ՇԱՔԵ
  2012-01-18 23:45:08
  օօօօօօօ, շատ սիրուն էին, շատ հիացած եմ, դաշնամուրը.....մի խոսքով շատ սիրուն էին
 • Նորից ես եմ
  2012-01-19 12:03:08
  մոլոդենց
 • Emma
  2012-01-19 14:02:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • (CopyResident )
  2012-06-26 21:20:01
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավն են շատ