Copy SMS

 • Sargsyan...
  2012-01-21 16:57:38
  շաատ լավցն էին հետաքրքրիր էր ........ապրես (ծաղիկ) ........ (գինի)
 • TaT (not ordinary.)
  2012-01-21 17:03:43
  (ախ) (ախ) աչքերս ցավացիիիիին....... բայց լավն էին
 • LOLI
  2012-01-21 19:34:11
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • -DeputaT]
  2012-01-21 19:39:53
  (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ)
 • ՇԱՔԵ
  2012-01-21 23:32:45
  վայ գլուխս պտտվեց (ախ) (ախ)
 • Avik
  2012-01-24 19:48:43
  (լավ)