Copy SMS

 • TaTeV...
  2012-01-25 22:55:49
  սիրուն եեեեն (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Gohar
  2012-01-25 23:14:23
  վուուուուոուուուխ շաաաաաաատ սիրուն են (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո)
 • Ալեքս 360°
  2012-01-26 00:31:01
  փողա փող (ժպիտ) եսոր դարբեր մարդկանց ես եմ ասում (ուրախ) (ուրախ)
  • Sargsyan...
   2012-01-26 15:29:47
   ճիշտա փող փող և միայն փող (ժպիտ)
 • napo-19
  2012-01-26 11:38:32
  (բռավո)
  • Sargsyan...
   2012-01-26 15:29:31
   կներես դոՒ ՏԱշիրից ես Նապո՞............ ;)
 • Milena Xachikyan
  2012-01-26 16:43:07
  ՎՈՒՅՅՅՅՅՅՅՅ ԵՍ ԷԼ ԵՄ ՈՒԶՈՒՄ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Fan Of
  2012-06-13 21:12:28
  ջաաաաաաննն, ինչ լավնաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)