Copy SMS

 • Ալեքս 360°
  2012-01-26 18:01:19
  շաաատ սիրուն են չէի տեսել (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • LUSINE777
  2012-01-26 18:24:07
  էս կալեկցիայից եմ ուզուուուուում (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո)
 • H.A.N.G.
  2012-01-26 18:44:16
  իմ ամենասիրած սոկնաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • LINA:)
  2012-01-26 21:32:34
  ՈՒԶՈՒՄ ԵԵԵԵՄ ԳՆԱՄ ԽՄԵՄ (գինի)
 • Mary.....
  2012-01-26 22:14:04
  սրանք վաճառքում կա՞ն :O :O :O
  • Lollipop
   2012-01-26 22:41:47
   կան, բայց ոչ Հայաստանում :(
 • Shush
  2012-01-26 22:15:53
  շատ սիրուն են (լավ) ,համով են ;) վնասակար են :(
 • Mary.....
  2012-01-26 22:43:27
  օրինակ ես կհավաքեի շշերը,շաաաաաաաաաատ սիրուն են
 • Mary.....
  2012-01-26 22:44:22
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)