Copy SMS

 • Gohar
  2012-01-30 22:01:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Նելլի Դարբինյան
  2012-01-30 22:25:13
  աչքերս մնացին վրան
 • TaTeV...
  2012-01-30 22:31:40
  (խփո) (խփո) ախորժակս բացվեեեեեց
 • LINA:)
  2012-01-30 22:45:10
  ՈՒԶՈՒՈՒՈՒՄ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵՄ (խփո) (խփո)
  • TaTeV...
   2012-01-30 22:48:26
   Լին տենց հավեսով Բեգեմոտիկներով տորթ էլ չէ կուզեիր՞՞՞ :D :D
 • LINA:)
  2012-01-30 22:50:33
  ԷԷԷԷ ՏԱԹ ԷԼԻ ՎՐԵՏԱ ՄՆԱՑԵԼ՞՞՞՞՞՞՞՞՞ :D :D
 • LINA:)
  2012-01-30 22:52:07
  ՀԱՄԵԼ ՊՐԻՎ ԲԱՐԻ ԵՐԵԿՈ ՏԱԹՍ ԻՆՉ ԿԱ՞՞՞՞՞
  • TaTeV...
   2012-01-30 22:59:40
   պրիիիվ Լինս... ինչ պիտի լինի՞՞ լիիիիիիքը բեգեմոտիիիիիկ :D :D ............
   • LINA:)
    2012-01-30 23:03:04
    ԷԼԻԻԻԻԻԻԻԻ (խոնարհվել) :D :D
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:03:49
    հաաաաաաա չի պրծնուուուում :D :D
 • LINA:)
  2012-01-30 23:04:50
  ԱՐՏԱՀԱՆԻ ՏԱԹ ՋԱՆ :D :D
 • TaTeV...
  2012-01-30 23:07:56
  աաաաայ որ իմ սիրելի ընկերուհիները ինձ օգնեն կարտահանեմ......... ծանր են չէ վերջապեեեեեես ետ բեգեմոտները....... իմ մեջքն էլ երկաթից չիիիիիիիի :D :D :D
  • LINA:)
   2012-01-30 23:13:25
   ԱՅ ՏԱԹ ՋԱՆ ԷՍ ՈՐ ԴԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՊՐՈՒՄ (:| ՍԱՄԱԼՅՈՏ ԴԻՐ ԷՆ ԵՐԵԿ ՈՐ ԽՈՍՈՒՄ ԷԻՆՔ ԱՅ ԷՏ ԲԵԳԵՄՈՆՏԻԿՆԵՐՈՎ ՍԱՄԱԼՅՈՏԸ ՈՒ ԱՐՏԱՀԱՆԻ ՎԵՐՋՈՒՄ ԵԼ ՄԵԶ ՉՄՈՌԱՆԱՍ :D :D
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:16:52
    չէ հաաա.... ինչքան փող ստացա միասին ենք ծախսելու........3 հրացանակիրներով... ավելի ճիշտ բեգեմոտիկներոոոոոով :D :D :D
   • LINA:)
    2012-01-30 23:18:03
    ՎԱՅ ՏԱԹՈ ՏԱԹՈ ՏԻՊԵՍ :D :D
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:24:29
    (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մուուոուաաաաաաաաաաաաաաաաաաաահ......... բա էս ուրա մեր կեսը՞՞՞՞ :D
   • LINA:)
    2012-01-30 23:29:46
    ԵՍ ԿԱՍԵՅԻ ԵՐՈՐԴ ՀՐԱՑԱՆԱԿԻՐԸ ԵՍԻՄ ՏԱԹՍ ՉԿԱԱԱԱ :(
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:31:42
    հա էսօր ասում էր որ դասեր ունի......... երևի շատ էր չի վերջացրեեեել
   • LINA:)
    2012-01-30 23:33:15
    ՀԱ ԷՍՕՐ ԵՍ ԷԼ ՇԱՏ ՈՒՆԵՅԻ ՆՈՐ ՊՐԾԱ ՈՒ ՄՏԱԱԱԱ (ախ)
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:34:24
    ես էլ շատ ունեիիիիի (ախ) (ախ)
   • TaTeV...
    2012-01-30 23:35:05
    օօ Լինս ինձ էլ արդեն ուղարկեցին քնելու............. գնացի կյանքս... ԲԳ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • LINA:)
  2012-01-30 23:36:43
  ՊԱԿԱ ՏԱԹՍՍՍՍՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Sargsyan...
  2012-01-30 23:43:02
  ախորժելիյա շաաատ (լավ) (լավ)