Copy SMS

 • LUSINE777
  2012-01-31 12:48:27
  ԵՍ կասեի ջիգյարը թափում ա, մանավանդ էն չաղերի մոտ, չնայած իրանց մոտ սալերն են թափում (ախ) (ախ) (ժպիտ) (ժպիտ) :)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • L i l i
  2012-01-31 13:49:53
  շաղերի պահը ինձ էլ շատ դուր եկավ,,,,,,,,, (լավ) (լավ) (լավ)
 • Melikooo
  2012-01-31 15:20:39
  վայ մամա ջան..լապատկի վրա ձվածեղ :D :D :D :D :D :D կյանքիս մեջ առային անգամ տեսաաաա :D :D :D :D :D :D
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-01-31 16:40:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lusi
  2012-01-31 17:13:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ)
 • Lyov
  2012-01-31 18:29:08
  հետաքրքիր ընտրություններ էիր կատարել,, շատ հավանեցի,, ընտիր էին բոլորն էլ,, (լավ) (լավ) (լավ)
 • stellastella
  2012-01-31 21:50:03
  վերջինը դաժան էր շատ :D :D :D (ժպիտ)
 • Lucky
  2012-10-20 08:59:05
  :D :D :D :D :D :D :D