Copy SMS

 • H.A.N.G.
  2012-01-31 20:55:57
  ջաաաաաաան ինչ հավես էր (լավ) (լավ) (լավ)
  • H.A.N.G.
   2012-01-31 20:58:35
   մինչև վերջ նայել եմ :)
   • ...GAYANE...
    2012-01-31 21:05:48
    ԱՊՐԵՍ ]:) ]:) ]:) ]:)
 • LunAsmile
  2012-01-31 20:58:20
  Ջաաաաաաաաաաաաան վերջնաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) Տունս պիտի տենց կահավորեմ (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ○O MaYnE O○
  2012-07-31 18:17:00
  ինչ լավնեեենննն (լավ) (լավ)