Copy SMS

 • FaN oF TyRa
  2012-02-01 18:05:34
  շաաաաաաատ հետաքրքիր էր ապրես (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) Դիսնեյ լենդումա չէ՞
 • LunAsmile
  2012-02-01 18:06:39
  Ջաաաաաաաաաան շաաաաաաաաատ սիյունաաաաաաաաաաաա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • GAYANA18
  2012-02-01 18:07:27
  ԵՐԵԽԵՔ ԿԱՍԵՔ ՎՈՆՑ ԱՆԵՄ ՈՐ ԳԼԱՎՆԻ ՆԿԱՐԸ ԵՐԵՎԱ
 • GAYANA18
  2012-02-01 18:08:50
  ԱՊՐԵՔ ԵՐԵԽԵՔ ՋԱՆ ՄԱՇ ՍՏԱՑՎԵՑ ՇԱՏ ԱՊՐԵՍ
 • Gohar
  2012-02-01 18:18:03
  շաաաաաատ սիրունաաաաա (լավ) (լավ) (լավ)
 • GAYANA18
  2012-02-01 18:52:17
  ԵՐԵԽԵՔ ԵՆ ՁՄԵՐՈՒԿԸ ԼԱՎՆԱ ԵՍ ԿԵՐԱՄ ԿՈՒԶԵՔՔՔՔՔՔՔՔՔՔ :D :D :D
 • ℬ a ® ℂ Ⓔ ℒ Ǿ ℋ A
  2012-06-10 23:54:28
  (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:)