Copy SMS

 • Lollipop
  2012-02-02 17:10:55
  կյանքուկ նկարներ էին, ապրես (ժպիտ)
 • lusinelusine
  2012-02-02 17:14:29
  սիրում եմ սենց նկարներ (բռավո) (բռավո)
 • Ալեքս 360°
  2012-02-02 17:15:18
  Էլիս սկսվավ (ախ) եսօր ես տեսա մենա
  • Sargsyan...
   2012-02-02 17:17:13
   Ալ սկսվավ էլի :D :D :D
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:19:52
    հա մակե ուպ շոփինգ էպիլացիա դիմահարդարում , կորյակների մաքրում լաերային դիագնոստիկա , ֆեն, եղունգների արհեստական աճեցում, պոդիկյուռ, դակում ունքերի հանում :D :D :D
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:22:03
    :D :D :D :D :D :D :D իսկի ես էտքան բան չգիտեի :D :D :D :D
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:23:24
    (ուրախ) սախ օրը ետ եմ տենում բա (ուրախ) (ուրախ) :D
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:23:26
    մեյքափ.....լազերային..........պիդիկյոՒռ......... :D :D :D :D վաաաաաայ Ալ դոՒ սպանիր ինձ :D :D :D
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:24:57
    հա արդեն սովորել ես,, ապրես դու հա լավ ծիծաղեցինք (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:26:28
    ես որ էլ չկաաամ :D :D
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:27:12
    յաաաա Էլիզ աուուուու. Ալեքս ոնց տարել ես նենց էլ հետ բեր (:| :D :D :D
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:28:10
    ինձ փրկեեեեեեեք (խոնարհվել) (խոնարհվել)
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:29:17
    ինչ սովորէլ գլուղս գնումա (ուրախ) ես անտիհումոր հաբ չունե հետ բերեմ Էլիզ լավ ես ՞ (ուրախ)
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:29:26
    տեսար Ալեքսը գնաաաաաց ցավում եմ Էլ :( :( :D
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:30:47
    երեխեք ինձ տարան էն աշխարհ հետ բերեք............ (խոնարհվել) (խոնարհվել) ես չկաաաամ :D
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:32:09
    ուխխխխխխխ էն աշխարհում էլ քոփի կա՞
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:33:05
    չեմ գնացել ու չեմ ՝էլ գնալու ձեր (ուրախ) ինադու
   • H.A.N.G.
    2012-02-02 17:34:00
    էտ արդեն ինադ բաներ ես անում հա՞ (դեմք) (դեմք) (դեմք) (դեմք) լավ-լավ :^)
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:35:50
    մի գնա վափշե Ալ ջան իմ խաթր (ուրախ) (ուրախ)
  • lusinelusine
   2012-02-02 17:18:16
   բայց դու պետքա մեզ էլ հասկանաս ,ու նեռվերտ խնայես (ծաղիկ)
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:24:17
    հա ախր պոստա ոչ թե ամսագիրա (ուրախ)
   • lusinelusine
    2012-02-02 17:25:32
    դե ամսագրի միջոցով կոմենտներ չի լինում գրել դրա համար էլ պոստա ]:) ]:)
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:26:54
    եկեք վերջ տանք դրանց ոՒ հետաքրքիր պոստեր սարքենք (լավ)
   • lusinelusine
    2012-02-02 17:28:03
    չէ էլ համաձայն չեմ ետելա պետք բայց մեկ-մեկ (ծաղիկ)
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:29:19
    ստեղ մեկ մեկ չի ստեղ ընդմիշտա էտ (խոնարհվել) (խոնարհվել)
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:30:04
    (ուրախ) մեկա թեաի մասին չխոսացիք
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:31:34
    Ալ դոՒ մի խոսա էլի էլ (խոնարհվել) :D :D
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:33:46
    (լավ) (լավ) ................................. |-)
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:36:27
    մի քնի լավ Ալ...........շորերդ հանի նոր պառկի որ շորերով քնես հետո հելնելոՒց կմրսես կհիվանդանաս :D :D :D
   • Ալեքս 360°
    2012-02-02 17:42:51
    :D :D ...............................
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:47:52
    :D :D
   • Sargsyan...
    2012-02-02 17:48:30
    :D :D
 • Melikooo
  2012-02-02 20:17:19
  էս փաստորեն տղաները լաաավ էլ ճաաշակ ունեեեեն թե աղջիկների,թե աղջիկների հագուսնտերի նկատմամբ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) մալադեց (օգո)
 • ---Maga---
  2013-05-20 13:36:43
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) (ժպիտ) (ժպիտ) (ուռա) (ուռա) (ուռա)