Copy SMS

 • lusinelusine
  2012-02-04 13:41:01
  վույյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ :'( :'( :'(
 • TaTeV...
  2012-02-04 13:41:36
  աչքերըըըըը........... էհ սիրտս լցվեեց :'( :'(
 • GAYANA18
  2012-02-04 13:49:46
  ԻՆՑ ԹԱԽԾՈՏ ԱՉՔԵՐ ՈՒՆԵՆ :'( :'( :'( :'(
 • ROB
  2012-02-04 13:51:30
  ԵՍԻՆՉ ԼԱՎՆԵԻՆ,,,,,,,,ԼԱՑՍ ԵԿԱՎ :( :'( :'(
 • Արամ Միլանիստա
  2012-02-04 13:54:47
  պապան մեռնի ձեր ջանին ցավներդ տանեմ եկեք մեր տուն :(
 • ROB
  2012-02-04 14:11:55
  ես վերջինին կպահեի (լավ) :'(