Copy SMS

ամենակարճ ամուսնությունները

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.Քիմ Քարդաշյան  եվ Քրիս  Համֆրիս........72 օր

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.Լիզա մարի Ֆրեսլի եվ Նիկոլաս Քեյջ   3 ամիս

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.
Ալիյախ եվ Ռ.ՔԵԼԻ  5ամիս

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.Ռենե Չելվեհեր  եվ Քենի Չեսնի 4 ամիս

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.Բրիտնի Սպիրս եվ Ջեյսոն Ալեքսանդր 55ժամ

ամենակարճ ամուսնությունները - ,.,.Պամելա Անդերսոն եվ Քիդ Ռոկ 4 ամիս

9

6

1197

 • GAYANA18
  2012-02-04 16:59:53
  55 ժամմմմմմմմմմմմմմ :O :O :O :O :O :O :O
 • Barcelonci Sirusho
  2012-02-04 17:00:33
  մալադեց իրանց (օգո) ռեկորդ են սահմանում (լավ)
 • Shush
  2012-02-04 17:03:00
  55 ժամմմմ...ամուսնություն եմ ասել է...բա ինչ տարիներով ամուսնանում են... (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • GAYANA18
   2012-02-04 17:04:31
   հա էլի (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :D
   • Shush
    2012-02-04 17:10:37
    բա ինչ տարիներով ամուսնանում են 10 տարի հետո հասկանում են որ իրար չեն սիրում.....բայց իրանց մոտ ինչ որ շուտա սկսել (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
   • Shush
    2012-02-04 17:10:38
    բա ինչ տարիներով ամուսնանում են 10 տարի հետո հասկանում են որ իրար չեն սիրում.....բայց իրանց մոտ ինչ որ շուտա սկսել (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)